Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Consumption of Novelty 5 Cr Lecture Course 10.3.2020 - 30.4.2020
Consumer behaviour 5 Cr Lecture Course 15.1.2020 - 27.2.2020
Consumer behaviour 5 Cr Course 14.3.2019 - 2.5.2019
Special questions challenging well-being in old age 5 Cr Lecture Course 18.2.2019 - 27.2.2019

Target group

Jakso on valinnainen erityisala sosiaalitieteiden kandiohjelman opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt sosiaalitieteiden erityisaloihin ja hallitsee keskeiset kysymyksenasettelut ja tutkimustraditiot.

Timing

Kandiopintojen 2. tai 3. lukuvuosi, 1.-4. periodi.

Contents

Jakso perehdyttää opiskelijan sosiaalitieteiden kandiohjelman yhden erityisalan (sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sosiologia tai yhteiskuntapolitiikka) sisältöön.

Study materials

Jaksolla käytettävä kirjallisuus määritellään opetuksen yhteydessä.

Assessment practices and criteria

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Recommended optional studies

Sosiaalitieteiden tai jonkin muun soveltuvan alan perusopinnot.

Additional information

Opintojakson opetuskieli on suomi tai englanti.

Completion methods

Jakso toteutetaan lähiopetuksena.