Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.2.2020 at 09:00 - 4.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 9.3.2020
14:15 - 15:45
Mon 16.3.2020
14:15 - 15:45
Mon 23.3.2020
14:15 - 15:45
Mon 30.3.2020
14:15 - 15:45
Mon 6.4.2020
14:15 - 15:45
Mon 20.4.2020
14:15 - 15:45
Mon 27.4.2020
14:15 - 15:45

Conduct of the course

Koronaepidempian vuoksi kurssisuoritetaan etäopiskeluja (luennot moodlessa, oheislukemisto, josta referaatit, ryhmätyöt ja loppuessee). Moodlealusta: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=38595

Description

Opintojakso on avoin vain sosiaalitieteiden kandiohjelman sosiologian opintosuunnan opiskelijoille
sekä niille sosiologian kandiopiskelijoille, joiden vanhaan tutkintorakenteeseen kuuluvaa pakollista opintojaksoa ko. opintojakso vastaa opintojen vastaavuustaulukossa.

Kurssille hyväksytään ensisijaisesti kyseisen opintosuunnan ja vastaavan pääaineen opiskelijoita. Toissijaisesti kurssille hyväksytään ohjelman muiden opintosuuntien ja vanhojen pääaineiden opiskelijoita. Kolmannella sijalla ovat ilmoittautumisjärjestyksessä ne sosiaalitieteiden kandiohjelman opiskelijat, joiden opintosuunta ei ole vielä täsmentynyt.

SOSK-104 Sosiaaliset maailmat

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa sosiologian keskeiset tutkimusalueet. Opiskelijaa ymmärtää käsitteellisen työskentelyn merkityksen empiiriselle tutkimukselle ja tunnistaa, miten yhteiskunnallisesta ilmiöstä kehkeytyy sosiologinen tutkimusongelma.

2. opintovuoden 4. periodi

Opintojaksolla perehdytään sosiologian keskeisiin tutkimusaloihin ja niiden tyypillisiin kysymyksenasetteluihin. Lähiopetuksessa tämä tapahtuu etsimällä akateemisista tietokannoista empiirisiä tutkimusartikkeleita, joita analysoidaan pienryhmissä opastetusti. Jakson lopputyönä kirjoitetaan essee, jossa ryhmätyön artikkelin lisäksi käytetään samaa aluetta käsittelevää muuta tutkimusta. Akvaariotenttisuorituksessa perehdytään sosiologian tutkimusalueita esittelevään ajankohtaiseen kirjallisuuteen.

Luentojen oheislukemisto ilmoitetaan luentojen yhteydessä.

Examinarium -tentissä:

Erola, Jani (toim.) (2010). Luokaton Suomi? Yhteiskuntaluokat 2000-luvun Suomessa. Helsinki: Gaudeamus.

Julkunen, Raija (2010). Sukupuolen järjestykset ja tasa-arvon paradoksit. Tampere: Vastapaino.

Martikainen, Tuomas, Saukkonen, Pasi, Säävälä, Minna. (toim.) (2013). Muuttajat. Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Helsinki: Gaudeamus. (ei lukuja 8, 10, 12.)

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

1) lähiopetus, ryhmätapaamiset/keskustelut, oppimistehtävät, essee tai

2) examinarium -tentti