Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
22.8.2019 at 09:00 - 16.3.2020 at 23:59

Timetable

TÄRKEÄÄ TIETOA AKUUTIN KORONAVIRUSTILANTEEN VUOKSI! Examinarium tilat suljetaan 31.5.2020 asti. Varaa siis uusi tenttiaikasi 1.6. alkaen, kun Examinarium-tilat taas avataan. Aikaisemmalle ajanjaksolle jo tehdyt tenttivaraukset täytyy perua.

Description

Opintojakso on avoin vain sosiaalitieteiden kandiohjelman sosiologian opintosuunnan opiskelijoille
sekä niille sosiologian kandiopiskelijoille, joiden vanhaan tutkintorakenteeseen kuuluvaa pakollista opintojaksoa ko. opintojakso vastaa opintojen vastaavuustaulukossa.

Kurssille hyväksytään ensisijaisesti kyseisen opintosuunnan ja vastaavan pääaineen opiskelijoita. Toissijaisesti kurssille hyväksytään ohjelman muiden opintosuuntien ja vanhojen pääaineiden opiskelijoita. Kolmannella sijalla ovat ilmoittautumisjärjestyksessä ne sosiaalitieteiden kandiohjelman opiskelijat, joiden opintosuunta ei ole vielä täsmentynyt.

SOSK-104 Sosiaaliset maailmat

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa sosiologian keskeiset tutkimusalueet. Opiskelijaa ymmärtää käsitteellisen työskentelyn merkityksen empiiriselle tutkimukselle ja tunnistaa, miten yhteiskunnallisesta ilmiöstä kehkeytyy sosiologinen tutkimusongelma.

2. opintovuoden 4. periodi

Opintojaksolla perehdytään sosiologian keskeisiin tutkimusaloihin ja niiden tyypillisiin kysymyksenasetteluihin. Lähiopetuksessa tämä tapahtuu etsimällä akateemisista tietokannoista empiirisiä tutkimusartikkeleita, joita analysoidaan pienryhmissä opastetusti. Jakson lopputyönä kirjoitetaan essee, jossa ryhmätyön artikkelin lisäksi käytetään samaa aluetta käsittelevää muuta tutkimusta. Akvaariotenttisuorituksessa perehdytään sosiologian tutkimusalueita esittelevään ajankohtaiseen kirjallisuuteen.

The Faculty's Examinarium exams are replaced from 16 March with alternative arrangements until 31 May 2020 until further notice. Register for Examinarium in WebOodi and contact the teacher / check the course page for further instructions. (NOTE: do not register in Examinarium or reserve the room for the exam.)

→ 1.6.-31.8.2020: https://courses.helsinki.fi/fi/aysosk-sl210/134985981

Luentojen oheislukemisto ilmoitetaan luentojen yhteydessä.

Examinarium -tentissä:

Erola, Jani (toim.) (2010). Luokaton Suomi? Yhteiskuntaluokat 2000-luvun Suomessa. Helsinki: Gaudeamus.

Julkunen, Raija (2010). Sukupuolen järjestykset ja tasa-arvon paradoksit. Tampere: Vastapaino.

Martikainen, Tuomas, Saukkonen, Pasi, Säävälä, Minna. (toim.) (2013). Muuttajat. Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Helsinki: Gaudeamus. (ei lukuja 8, 10, 12.)

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

1) lähiopetus, ryhmätapaamiset/keskustelut, oppimistehtävät, essee tai

2) examinarium -tentti