Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
31.8.2019 at 09:00 - 31.5.2020 at 09:00

Messages

Petri Ylikoski's picture

Petri Ylikoski

Published, 20.3.2020 at 12:56

Korona-poikkeustilanteen aikana Examinarium tentti on korvattu sähköpostitse suoritettavalla kotitentillä.
Ota yhteyttä yksityiskohtien sopimiseksi.

Petri Ylikoski (petri.ylikoski@helsinki.fi)

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Conduct of the course

Korona-poikkeustilanteen aikana Examinarium tentti on korvattu sähköpostitse suoritettavalla kotitentillä.
Ota yhteyttä yksityiskohtien sopimiseksi.

Petri Ylikoski (petri.ylikoski@helsinki.fi)

Description

Opintojakso on avoin sosiaalitieteiden kandiohjelman sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan opintosuuntien opiskelijoille
sekä niille sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan kandiopiskelijoille, joiden vanhaan tutkintorakenteeseen kuuluvaa pakollista opintojaksoa ko. opintojakso vastaa opintojen vastaavuustaulukossa.

Kurssille hyväksytään ensisijaisesti kyseisen opintosuunnan ja vastaavan pääaineen opiskelijoita. Toissijaisesti kurssille hyväksytään ohjelman muiden opintosuuntien ja vanhojen pääaineiden opiskelijoita. Kolmannella sijalla ovat ilmoittautumisjärjestyksessä ne sosiaalitieteiden kandiohjelman opiskelijat, joiden opintosuunta ei ole vielä täsmentynyt.

SOSK-104 Sosiaaliset maailmat

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää teorian aseman sosiologisessa tutkimuksessa. Opiskelija pystyy erottamaan sosiologisen tutkimusteorian yleisestä yhteiskuntateoriasta ja aikalaisdiagnoosista. Opiskelija tunnistaa teorian kolme keskeistä tehtävää: toimia välineenä tutkimuskohteen jäsentämiseen, esittää empiirisiä väitteitä kohteesta ja menetelmällinen pohdinta. Ymmärtää sosiologisen teorian erilaiset tehtävät ja kuinka teorioita voidaan arvioida suhteessa näihin tehtäviin. Opiskelija on tutustunut esimerkkeihin ajankohtaisista sosiologisista teoreettisista lähestymistavoista.

3. opintovuoden 1. periodi

Jaksossa tutustutaan sosiologiseen teoreettiseen keskusteluun ja teorian erilaisiin tehtäviin sosiologiassa. Jaksossa käsitellään mm. teoriaa yleisenä yhteiskuntateoriana, aikalaisanalyysina, jotakin sosiaalista ilmiötä koskevan selittävänä hypoteesina ja metodologisena pohdintana. Jakson painopiste on sosiologisessa nykykeskustelussa.

The Faculty's Examinarium exams are replaced from 16 March with alternative arrangements until 31 May 2020 until further notice. Register for Examinarium in WebOodi and contact the teacher / check the course page for further instructions. (NOTE: do not register in Examinarium or reserve the room for the exam.)

Luentojen oheislukemisto ilmoitetaan luentojen yhteydessä.

Examinarium -tentissä:

1) Baert, Patrick, Silva, Filipe Carreira da (2010). Social Theory in the Twentieth Century and Beyond. Cambridge: Polity.

2) Heiskala, Risto (2000). Toiminta, tapa ja rakenne. Helsinki: Gaudeamus

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Study method is online examination in Examinarium. First enroll in WebOodi. Then make the time and place reservation in Examinarium:

http://blogs.helsinki.fi/examinarium-en/

Lähiopetus TAI Examinarium-tentti.