Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.2.2020 at 09:00 - 9.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 10.3.2020
14:15 - 15:45
Tue 17.3.2020
14:15 - 15:45
Tue 24.3.2020
14:15 - 15:45
Tue 31.3.2020
14:15 - 15:45
Tue 7.4.2020
14:15 - 15:45
Tue 21.4.2020
14:15 - 15:45
Tue 28.4.2020
14:15 - 15:45

Description

Opintojakso on avoin sosiaalitieteiden kandiohjelman sosiologian opintosuunnan opiskelijoille

Sosiaalitutkimuksen laadulliset menetelmät (5 op, SOSK-404)

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva laadullisen tutkimusprosessin toteuttamisesta sekä konkreettinen käsitys tutkimusprosessin eri vaiheista. Lisäksi opiskelijalla on perustason valmiudet soveltaa joitakin laadullisen tutkimuksen menetelmiä aineistojen analyysissa. Opiskelija osaa myös tunnistaa käytetyt tutkimusmenetelmät erityyppisistä laadullisista tutkimuksista.

2. opintovuosi, 4. periodi

Monimuoto-opetuksena toteutettavalla kurssilla harjoitellaan Sosiaalitutkimuksen laadulliset tutkimusmenetelmät - opintojaksolla opittuja tutkimusmenetelmiä käytännössä sekä tutustutaan tutkimusprosessin eri vaiheisiin. Työskentely tapahtuu pääosin pienryhmissä. Opintojaksoon sisältyy sekä ohjattua että itsenäistä työskentelyä.

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Lähiopetus monimuoto-opetuksena.