Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 08:00 - 31.1.2020 at 23:59

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Opintojakso on avoin vain sosiaalitieteiden kandiohjelman sosiaalipsykologian opintosuunnan opiskelijoille
sekä niille sosiaalipsykologian kandiopiskelijoille, joiden vanhaan tutkintorakenteeseen kuuluvaa pakollista opintojaksoa ko. opintojakso vastaa opintojen vastaavuustaulukossa.

Kurssille hyväksytään ensisijaisesti kyseisen opintosuunnan ja vastaavan pääaineen opiskelijoita. Toissijaisesti kurssille hyväksytään ohjelman muiden opintosuuntien ja vanhojen pääaineiden opiskelijoita. Kolmannella sijalla ovat ilmoittautumisjärjestyksessä ne sosiaalitieteiden kandiohjelman opiskelijat, joiden opintosuunta ei ole vielä täsmentynyt.

SOSK-102 Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus

Opintojakson käytyään opiskelija tutustuu erilaisiin ryhmäprosesseihin ja ryhmien välisiin suhteisiin liittyviin teorioihin ja lähestymistapoihin sekä niihin perustuviin tutkimustuloksiin ja oppii suhteuttamaan niitä toisiinsa ja arvioimaan niitä kriittisesti.

3. lukuvuoden 1. periodi

Opintojaksolla perehdytään sosiaalipsykologian eri tutkimusperinteisiin ja lähestymistapoihin ja opitaan hahmottamaan sosiaalipsykologisia tutkimuskysymyksiä esimerkiksi sosiaalisen identiteetin, enemmistö-vähemmistösuhteiden, sosiaalisen vaikuttamisen tai ryhmäsuhteiden tutkimusalueilla. Lisäksi pohditaan näiden kysymysten merkitystä ajankohtaisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisussa.

EXAMINARIUM TENTIN OPPIMATERIAALI

  • Reicher, S. D., Haslam, S. A., Spears, R. & Reynolds, K. J. (2012). A social mind: The context of John Turner’s work and its influence. European Review of Social Psychology, 23, 344-385
  • Dovidio, J. F., Hewstone, M., Glick, P., & Esses, V. M. (Eds.) (2010). The SAGE Handbook of Prejudice, Stereotyping and Discrimination. PART I eli luvut 1-3 (sivut 3-62).
  • Verkuyten, M. (2005): The Social Psychology of Ethnic Identity (235s.)
  • Jasinskaja‐Lahti, I., Liebkind, K., & Solheim, E. (2009). To identify or not to identify? National disidentification as an alternative reaction to perceived ethnic discrimination. Applied Psychology, 58(1), 105-128.
  • Pettigrew, T. F., & Tropp, L. R. (2006). A meta-analytic test of intergroup contact theory. Journal of personality and social psychology, 90(5), 751-785.

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

1) Lähiopetus ja/tai

2) verkko-opetus, ryhmätapaamiset/keskustelut, oppimistehtävät ja/tai

3) kirjallisuuskuulustelu.