Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.2.2020 at 09:00 - 9.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 9.3.2020
14:15 - 16:45
Mon 16.3.2020
14:15 - 16:45
Mon 23.3.2020
14:15 - 16:45
Mon 30.3.2020
14:15 - 16:45
Mon 6.4.2020
14:15 - 16:45
Mon 20.4.2020
14:15 - 16:45
Mon 27.4.2020
14:15 - 16:45

Description

Opintojakso on avoin vain sosiaalitieteiden kandiohjelman sosiaalipsykologian opintosuunnan opiskelijoille
sekä niille sosiaalipsykologian kandiopiskelijoille, joiden vanhaan tutkintorakenteeseen kuuluvaa pakollista opintojaksoa ko. opintojakso vastaa opintojen vastaavuustaulukossa.

Kurssille hyväksytään ensisijaisesti kyseisen opintosuunnan ja vastaavan pääaineen opiskelijoita. Toissijaisesti kurssille hyväksytään ohjelman muiden opintosuuntien ja vanhojen pääaineiden opiskelijoita. Kolmannella sijalla ovat ilmoittautumisjärjestyksessä ne sosiaalitieteiden kandiohjelman opiskelijat, joiden opintosuunta ei ole vielä täsmentynyt.

SOSK-102 Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus

Opiskelija on tutustunut asenteisiin liittyviin käsitteisiin, keskeisiin asenteita selittäviin teorioihin, sekä asenteisiin vaikuttamiseen. Opiskelija osaa suhteuttaa miten asenteet, motivaatio, ja toiminnan säätely ovat yhteydessä käyttäytymiseen. Opiskelija ymmärtää miten teoreettisia käsitteitä on sovellettu käyttäytymisen muutokseen tähtäävissä ohjelmissa ja interventioissa.

2. opintovuosi 4. periodi

Keskeisinä sisältöinä ovat suunnitellun toiminnan teoria (Ajzen & Fishbein), pystyvyyskäsitykset (Bandura), toiminnan säätelyyn liittyvät teoriat (self-regulation), motivaatio sekä suostuttelu. Lisäksi, miten näitä käsitteitä ja teorioita voidaan hyödyntää käyttäytymisen muuttamisessa.

Fishbein M & Ajzen I (2010). Predicting and Changing Behavior: The Reasoned Action Approach. Psychology Press.

Lisäksi opintojaksolla annettava oheiskirjallisuus.

HUOM! Examinarium-tentin kirjallisuus löytyy kyseisen opetustapahtuman kohdalta.

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Lähiopetus oppimistehtävät, kirjalliset tehtävät ja/tai verkko-opetus, oppimistehtävät ja/tai kirjallisuuskuulustelu.