Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Kulutustutkimuksen erityisala II: Critical Market Studies - Markets in the Making as Relations, Ideologies and Practices 5 Cr Lecture Course 12.3.2020 - 30.4.2020

Target group

Sosiaalitieteiden maisteriohjelman ja Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelman opiskelijoille.

Prerequisites

Sosiaalitieteiden tai jonkin muun soveltuvan alan kandiopinnot.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt kulutustutkimuksen erityisaloihin ja hallitsee keskeiset kysymyksen asettelut ja tutkimustraditiot.

Timing

Maisteriopintojen toisena lukuvuotena.

Järjestetään 3. tai 4. periodilla.

Contents

Jakso perehdyttää opiskelijan kulutustutkimuksen erityisaloihin.

Study materials

Jaksolla käytätettävä kirjallisuus määritellään opetuksen yhteydessä.

Assessment practices and criteria

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Recommended optional studies

Suositellaan osaksi Kulutus yhteiskunnassa – opintokokonaisuutta.

Additional information

Opetuskieli: suomi

Completion methods

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opetuksena, josta osa on lähiopetusta (luennot ja ryhmätyöt) ja osa verkossa tapahtuvaa työskentelyä. Opintojakso edellyttää 70% läsnäoloa opetuksessa.