Clarke Quay / Minna Kaarakainen 2018

TERVETULOA OPINTOJAKSOLLE!

Opintojaksolla tutustutaan kulutustutkimuksen piirissä käytettäviin erilaisiin tutkimusmenetelmiin ja -aineistoihin, opitaan ymmärtämään niiden erityispiirteitä ja soveltamismahdollisuuksia ja hahmottamaan käytännön tasolla empiirisen tutkimuksen luonnetta.

Opintojakso antaa valmiuksia käsiteltävien menetelmien hyödyntämiseen esimerkiksi opinnäytetyössä. Opintojaksolla perehdytään ryhmäkeskusteluihin, osallistaviin ja vuorovaikutteisiin menetelmiin, media-aineistojen tutkimiseen, tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin, netnografiaan ja videografiaan sekä viitebudjettien laskemiseen. Opettajina toimivat menetelmiin perehtyneet tutkijat Kuluttajatutkimuskeskuksesta.

Opintojakso koostuu vuorovaikutteisista johdantoluennoista, tuntitehtävistä, oheiskirjallisuuteen perehtymisestä ja metodikäsikirjan laatimisesta.

Opintojakson vastuuopettajana toimii Katri Koistinen, katri.koistinen(at)helsinki.fi. Ota yhteyttä, jos haluat lisätietoa!

Enrol
3.10.2019 at 09:00 - 30.10.2019 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 30.10.2019
12:15 - 15:45
Wed 6.11.2019
12:15 - 15:45
Wed 13.11.2019
12:15 - 15:45
Wed 20.11.2019
12:15 - 15:45
Wed 27.11.2019
12:15 - 15:45
Wed 4.12.2019
12:15 - 15:45
Wed 11.12.2019
12:15 - 15:45

Description

Ensisijaisesti Sosiaalitieteiden maisteriohjelman ja Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelman opiskelijoille.

Bachelor’s level studies in social research

After completing the course, students will have a profound understanding of a specialist field in social research and be proficient in its central applications.

The timing of the course depends on its content and teacher.

The course will familiarise students in the content of a specialist field of social research.

The course literature will be announced during teaching.

Graded on a scale of 0 to 5 (0 = fail, 1 = pass, 2 = satisfactory, 3 = good, 4 = very good, 5 = excellent)

The course will be implemented as contact teaching (lecture or practical course or a combination of both).