Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.12.2019 at 09:00 - 13.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 13.1.2020
10:15 - 11:45
Fri 17.1.2020
12:15 - 13:45
Mon 20.1.2020
10:15 - 11:45
Fri 24.1.2020
12:15 - 13:45
Mon 27.1.2020
10:15 - 11:45
Fri 31.1.2020
12:15 - 13:45
Mon 3.2.2020
10:15 - 11:45
Fri 7.2.2020
12:15 - 13:45
Mon 10.2.2020
10:15 - 11:45
Fri 14.2.2020
12:15 - 13:45
Mon 17.2.2020
10:15 - 11:45

Description

Depending on available student places, no more than eight students from the Study Track in Social Policy and the Master’s Programme in Urban Studies and Planning can be accepted.

Before completing this course, students must have completed the lecture course Criminology as part of the Bachelor’s programme or as supplementary studies. The course is not suitable as the sole or first completed course in criminology. Students of the Study Track in Criminology must also complete the Criminological Research course before taking this course.

After completing the course, students will be able to independently apply both the theoretical perspective in criminology and methodological tools in applied criminology. Students will be aware of the perspective of criminology in crime prevention and its evaluation, in addition to which they will understand the strengths and weaknesses of various research designs. Students will become proficient in problem-based collaborative project work in the context of criminology.

Third period

The course familiarises students in the application of criminology through crime prevention and evaluation research. An assigment will be completed in groups during the course.

The course includes recommended literature, which will be announced during the course.

Assignments will be graded on a scale of 0 to 5.

(0 = Fail, 1 = Passable, 2 = Satisfactory, 3 = Good, 4 = Very good, 5 = Excellent)

Kurssille otetaan enintään 12 opiskelijaa. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän, etusijalla ovat kriminologian opintosuunnan opiskelijat.

Vuonna 2020 jakso toteutetaan luento- ja harjoituskurssina, jonka tavoitteena on, että opiskelijat hahmottavat erilaisten kvantitatiivisten tutkimusasetelmien vahvuudet ja heikkoudet ja oppivat lukemaan tällaisia menetelmiä hyödyntävää kriminologista nykytutkimusta kriittisesti. Opiskelija hahmottaa kausaalipäättelyn vaikeudet havainnoivissa tutkimuksissa ja tuntee tärkeimmät kvasikokeelliset tutkimusasetelmat, joilla rikollisuuden ja muiden yhteiskunnallisten ilmiöiden syy-yhteyksiä voidaan tutkia paremmin kuin puhtaasti havainnoivilla tutkimuksilla. Pääpaino on eri menetelmien mahdollisuuksien ja rajoitusten ymmärtämisessä eikä kurssilla edellytetä menetelmien itsenäistä soveltamista tai tilastoanalyysien käytännön toteuttamista.