Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
6.1.2020 at 09:00 - 3.5.2020 at 23:59

Description

Intended primarily for Master’s level students of sociology and social work

Bachelor’s degree

Students will learn to analytically examine professional interactions in social and health care services. They will learn to perceive similarities and differences between these interactions, as well as how the preconditions common to all interactions are always present. Students will also gain a preliminary understanding of how to study these interactions.

Third and fourth periods

Course themes: interaction and institutions, physician’s practice, encounters between social workers and their clients, psychotherapy interaction, multidisciplinary interaction, emotions in interaction

Esseesuoritus

Tarkastele kurssin kirjallisuuden perusteella sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillisten vuorovaikutustilanteiden erityispiirteitä. Mitä yhtymäkohtia ja eroja on sosiaalityön, lääkärin vastaanottojen ja psykoterapian vuorovaikutustilanteissa ja miten niitä voisaan tutkia? Miten vuorovaikutuksen yleiset lainalaisuudet ovat läsnä ammatillisessa vuorovaikutuksessa?

Esseen pituus on n. 15 sivua. Sovi tarkemmasta kysymyksenasettelusta vastuuopettajan kanssa: emmi.ek.koskinen@helsinki.fi

  • Christopher Hall, Kirsi Juhila, Maureen Matarese & Carolus van Nijnatten (eds.) (2014) Analysing Social Work Communication: Discourse in Practice. London: Routledge
  • Sorjonen, Peräkylä & Eskola (toim) (2001) Keskustelu lääkärin vastaanotolla. Tampere: Vastapaino.
  • Peräkylä, A., Antaki, C., Vehviläinen, S. & Leudar, I. (eds) (2008) Conversation Analysis and Psychotherapy. Cambridge: Cambridge University Press.

Grading of the home assignment and written work or the book examination:

graded on a scale of 0 to 5 (0 = Fail, 1 = Passable, 2 = Satisfactory, 3 = Good, 4 = Very Good, 5 = Excellent)

Lukuvuonna 2018-2109 kurssista ei järjestetä lähiopetusta vaan se on mahdollista suorittaa esseellä.