Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
15.8.2019 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Description

After completing the course, students will be able to identify structural social work as a central orientation in the social work field and as part of their professional identity. Students will have the ability to understand the ethical, legal and ideological rationale in structural social work. They will recognise marginalising structures and the early warnings signs of social issues, as well as problems in the service system and professional organizations. Students will have the ability to develop and use various methods of action and influence (media skills, digital skills and impact skills), and understand the possibilities and limitations of their utilisation as part of public discourse.

1st year 4th period

The course examines social work as a tool of welfare policy and the significance of structural social work to society. It illustrates the methods of influence that social work has in society and related contexts. In addition, connections between knowledge, research and influence in social work will be examined. In groups, students will draft, for example, an opinion piece, an appeal or a video blog entry for publication. Impact can be implemented with parties working in society, customers engaged in development or the course coordinators. Practical needs for impact, welfare stories and strategies, topical news on phenomena related to social work and questions on the application of law, among other things, can be used as material.

Esseessä käytetään opintojakson kirjallisuutta peilaten sitä omiin kokemuksiin, havaintoihin ja pohdintoihin. Kannattaa lähteä liikkeelle lukemalla kirjat ja rajaamalla sen jälkeen itseä kiinnostava aihe ja kysymyksenasettelu esseelle. Kiinnitä lisäksi pohdintasi paitsi yhteiskunnalliseen kontekstiin myös sosiaalityön mahdollisiin keinoihin tehdä rakenteellista sosiaalityötä. Voit lisäksi pohtia, miten sosiaalihuoltolain rakenteellisen sosiaalityön määritelmä ja soveltamisohje (http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80391/05_17_So..., s. 34–35)) suhteutuvat lukemaasi kirjallisuuteen. Halutessasi voit hyväksyttää valitsemasi esseeaiheen opettajalla ennen kirjoitustyötä.

Tärkeää on, että käytät kaikkia vaatimuksissa mainittuja kirjoja. Älä vain referoi vaan keskustele tekstien kanssa oman valitsemasi aiheen näkökulmasta analyyttisesti pohtien. Tee kirjallisuusviitteet sosiaali-/yhteiskuntatieteellisen akateemisen käytännön mukaisesti ja loppuun lähdeluettelo. Tarkista kieliasu.

Ohjeita esseen laatimiseen, viittaustekniikkaan ja kielenhuoltoon löydät esim. sivustolta www.kielijelppi.fi. Aikakausilehti Janus on hyvä esimerkki viittaustekniikasta. Esseen voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Esseen pituus on noin 10–12 sivua rivivälillä 1,5 ja fontilla 12. Esseen palautetaan opintojakson Moodle-alustalle.

1) Pohjola A. & Laitinen M. & Seppänen M. (eds.) (2014) Rakenteellinen sosiaalityö.
2) Mullaly, B. (2006) The New Structural Social Work.
3) Additional material will be handed out by the teacher at the beginning of the course.

Graded on a scale of 0 to 5 (0 = Fail, 1 = Passable, 2 = Satisfactory, 3 = Good, 4 = Very Good, 5 = Excellent)

1) Contact teaching and groupwork OR

2) Online teaching through the Finnish National University Network for Social Work Sosnet and groupwork at the home university

3) Essay based on the textbooks that follow the guidelines set by examiner

During groupwork, a topical phenomenon in social work will be studied, and an attempt to have an impact on it with material produced during the course will be made.

Kris Clarke