Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.12.2019 at 09:00 - 3.2.2020 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 3.2.2020
10:15 - 13:45
Mon 10.2.2020
10:15 - 13:45
Mon 17.2.2020
10:15 - 13:45
Mon 24.2.2020
10:15 - 13:45

Description

Pakollinen sosiaalitieteiden maisteriohjelman lapsi- ja perhepalvelujen sosiaalityön opiskelijoille. Avoin sosiaalitieteiden maisteriohjelman sosiaalityön opiskelijoille.

SOSK-ST601, Sosiaalityön ammatilliset valmiudet ja asiakastyön taidot

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee asiakastyön dokumentointia koskevan lainsäädännön ja osaa soveltaa sitä tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija ymmärtää asiakastyöstä kirjoittamisen periaatteet ja merkityksen osana vastavuoroista asiakastyötä.

3. periodi

Opintojaksolla syvennytään asiakastyötä ohjaavaan lainsäädäntöön ja sen soveltamiseen asiakastyössä. Opintojaksolla tutustutaan valtakunnallisiin ohjeisiin asiakastyön kirjaamisesta sekä perehdytään asiakirjojen laadintaan lastensuojelun prosesseissa.

Opintojaksolla annettava kirjallisuus.

Opintojakso suoritetaan lähiopetukseen ja työpajatyöskentelyyn kuuluvilla kirjallisilla harjoituksilla. Opettaja ohjeistaa kirjallisten harjoitusten tekemiseen. Kirjalliset harjoitukset arvostellaan asteikolla 0-5.
Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Opetuskieli: suomi ja/tai ruotsi

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena (4 x 2 h) ja työpajatyöskentelynä (4 x 2 h) harjoituksia tehden.