Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.5.2020 at 09:00 - 31.8.2020 at 23:59

Description

Master level students in Social policy (~20), students in Contemporary Societies program.

The student can evaluate measures of objective and subjective wellbeing, including the capabilities perspective to wellbeing, at both micro- and macro-levels. The student can analyze the role of the state and the welfare state in improving wellbeing.

Poikkeustilanteesta johtuen opintojakson voi suorittaa esseellä kesän ajan.

Kirjoita 12-15 sivun essee aiheesta hyvinvointitutkimuksesta keskittyen johonkin itseäsi kiinnostavaan tutkimustraditioon. Tenttikirjallisuudessa esitellään erilaisia tutkimustraditioita, ja voit aloittaa tutustumalla näihin teoksiin. Kun löydät jonkin itseäsi erityisesti kiinnostavan tutkimussuuntauksen, hanki tästä aiheesta kirjallisuutta. Esittele esseessä sitä, mitä tässä tutkimuksen tavassa mitataan ja miten aineistoa analysoidaan, ja pohdi näitä asioita tuntemasi yhteiskuntapolitiikan tutkimuskäytäntöjen näkökulmasta.

Kysymykset ja essee osoitetaan yliopistonlehtori Anu Kataiselle (anu.h.katainen@helsinki.fi)

Sen, A. (2009). The Idea of Justice. Harvard University Press: Cambridge, Massachusetts.

Land, K. C., Michalos, A. C., & Sirgy, M. J. (Eds.). (2011). Handbook of social indicators and quality of life research. Springer Science & Business Media.

Graded on a scale of 0 to 5 (0 = Fail, 1 = Passable, 2 = Satisfactory, 3 = Good, 4 = Very Good, 5 = Excellent)

Lecture/online course once per academic year, examinarium exam at other times.