Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.12.2019 at 09:00 - 3.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 14.1.2020
14:15 - 15:45
Tue 21.1.2020
14:15 - 15:45
Tue 28.1.2020
14:15 - 15:45
Tue 4.2.2020
14:15 - 15:45
Tue 11.2.2020
14:15 - 15:45
Tue 18.2.2020
14:15 - 15:45
Tue 25.2.2020
14:15 - 15:45

Material

Arviointi- ja tulevaisuustutkimus (Sote-333) luentokurssin ohjelma

Description

Opintojaksosta vastaa Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja –johtamisen maisteriohjelma.

Opintojakso on pakollinen maisteriohjelman opiskelijoille. Opintojakso kuuluu kokonaisuuteen ”Tutkimus- ja arviointimenetelmät”

Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää arviointi- ja tulevaisuustietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä ja omaksuu ennakoivan otteen palvelujen kehittämiseen. Opiskelija hallitsee arviointi- ja tulevaisuustutkimuksen menetelmien pääpiirteet ja tunnistaa alan keskeiset kansalliset ja kansainväliset toimijat.

Ensimmäisen opintovuoden kevät 3. tai 4. periodi

Opintojaksolla perehdytään arviointi- ja tulevaisuustutkimuksen lähtökohtiin sekä käytännön sovelluksiin erityisesti sosiaali- ja terveysaloilla. Lisäksi tutustutaan arviointi- ja tulevaisuustutkimuksen menetelmiin, työkaluihin ja sovelluksiin. Perehdytään ennakointitietoon sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä ja suunnittelussa.

Michael F Drummond, Mark J Sculpher, Karl Claxton, Greg L Stoddart, George W Torrance: Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes, Oxford: Oxford University Press, 2015.

Osmo Kuusi, Timo Bergman Hazel Salminen (toim.) (2013) Miten tutkimme tulevaisuuksia? 3. uudistettu painos. Acta Futura Fennica 5. Sastamala: Tulevaisuuden tutkimuksen seura.

Peter H Rossi, Mark W Lipsey, Gary T. Henry: Evaluation. A Systematic Approach. 8th edition. Sage 2018.

Evert Vedung: Public Policy and Program Evaluation. New York: Routledge. First Published 1997, e-book: 2017

Arviointi muodostuu osatehtävän ja ryhmätentin suorituksista. Arviointiasteikko 0–5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen).

Opetuskieli: suomi

Opintojakso sisältää luento-opetusta 14 tuntia sekä arviointi- ja tulevaisuudentutkimushankkeen menetelmiin ja tutkimussuunnitelman laadintaan pureutuvat kirjalliset tehtävät I ja II. Kurssin arvostelu perustuu näiden kahden kirjallisen tehtävän arviointiin. Kurssilla hyödynnetään vierailevia asiantuntijoita.