Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Intersektionaalisuus ja sukupuolen moninaisuus 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 1.8.2018 - 31.7.2019
Intersectionality and Gender Variety (registration for exchange students) 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 28.8.2018 - 21.12.2018
Intersectionality and Gender Variety (registration for exchange students) 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 9.1.2019 - 31.5.2019
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Intersektionaalisuus ja sukupuolen moninaisuus 5 Cr Lecture Course 10.9.2018 - 15.10.2018
Intersektionaalisuus ja sukupuolen moninaisuus 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 24.5.2018 - 31.7.2018
Queering Kinship, Family and Intimate Relations in Theory and Practice 5 Cr Course 22.1.2018 - 2.2.2018
Decolonizing Feminism: Theories and practices 5 Cr Course 8.11.2017 - 13.12.2017
Intersektionaalisuus ja sukupuolen moninaisuus 5 Cr General Examination 6.10.2017 - 6.10.2017
Intersektionaalisuus ja sukupuolen moninaisuus 5 Cr General Examination 15.9.2017 - 15.9.2017
Intersektionaalisuus ja sukupuolen moninaisuus 5 Cr Lecture Course 4.9.2017 - 18.10.2017

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee intersektionaalisuuden käsitteen teoreettiset lähtökohdat ja sen eri ulottuvuudet ja soveltamistavat. Opiskelija osaa soveltaa intersektionaalisuuden käsitettä niin kulttuurisiin kuin yhteiskunnallisiinkin ilmiöihin. Opiskelija ymmärtää intersektionaalisuuden käsitteeseen liittyviä metodologisia ja teoreettisia mahdollisuuksia ja haasteita.

Contents

Opintojaksossa perehdytään identiteetti- ja sosiaalikategorioiden ja risteävien erojen, kuten sukupuolen, iän, seksuaalisuuden, etnisyyden/rodun, ruumiillisen toimintakyvyn ja luokan, leikkauspintoihin. Jaksossa tarkastellaan intersektionaalisuutta teoreettisena ja metodologisena lähestymistapana.

Study materials

  1. Hill Collins, Patricia ja Sirma Bilge. 2016. Intersectionality. Polity Press.
  2. Sukupuolentutkimus – Genusforskning. 2017. ”Transtutkimus ja intersukupuolisuuden tutkimus”. 1/2017 teemanumero.
  3. Nina Lykke. 2010. Feminist Studies: A Guide to Intersectional Theory, Methodology and Writing. Taylor & Francis.

In case you are unable to attend the exam with the primary exam literature due to language restrictions, you may take an examination using the following literature compiled for the needs of exchange students and students of international master’s degree programmes:

  1. Hill Collins, Patricia and Sirma Bilge. 2016. Intersectionality. Polity Press.
  2. Enke, Anne. 2012. Transfeminist Perspectives in and Beyond Transgender and Gender Studies. Philadelphia: Temple University Press.
  3. Lykke, Nina. 2010. Feminist Studies: A Guide to Intersectional Theory, Methodology and Writing. Taylor & Francis.

Assessment practices and criteria

0-5. Arviointi perustuu tenttiin, kirjalliseen työhön tai vastaavaan vastuuopettajan kanssa sovittavaan suoritusmuotoon.

Completion methods

Kurssi, essee, kirjatentti tai itsenäinen tutkimusharjoitus, jossa opintojakson voi suorittaa osana sukupuolentutkimuksen oppianeessa käynnissä olevia tutkimusprojekteja.