Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

OPintojakson suorittaminen esseellä

Opintojakso suoritetaan esseeellä 31.8.2020 asti. Suorituksesta tulee ilmoittaa opintojakson opettajalle 7.6. mennessä.

Opintojakso suoritetaan noudattamalla alla olevia ohjeita ja lähettämällä essee suoraan Annukka Paajaselle annukka.paajanen@helsinki.fi

Esseesuoritukseen valmistautuminen: Essee kirjoitetaan ensisijaisesti opintojaksoon kuuluvan kirjallisuuden pohjalta. Valitse esseellesi jokin opintojakson teemaan liittyvä kysymys, jota tarkastelet käyttäen tenttikirjallisuutta lähteinäsi, niitä valikoidusti toistensa kanssa keskusteluttaen. Kysymyksen tulee olla sellainen, jonka avulla voit osoittaa ymmärrystäsi lukemistasi kirjoista. Esseesi aiheen valinnassa voit esimerkiksi hyödyntää jotakin sellaista kysymystä, joka jää vaivaamaan kun luet kirjoja, tai jossa huomaat kirjoittajilla olevan erilaisia näkemyksiä toisiinsa nähden. Kysymyksen tulee kuitenkin koskea opintojakson kirjallisuutta ja kaikista opintojaksoon valituista kirjoista täytyy olla mukana jotakin.

Mikäli et saa opintojaksoon kuuluvaa tenttikirjallisuutta haltuusi, pyri löytämään vaihtoehtoista opintojakson teemaan sopivaa ja saatavilla olevaa kirjallisuutta ensisijaisesti e-kirjoina Helsingin yliopiston kirjaston kautta. Voit vastaavasti valita lähdeaineistoksesi myös tieteellisiä artikkeleita, jotka on julkaistu tieteellisissä aikakausikirjoissa.

Poikkeustilan aikana sinun ei siis tarvitse lähettää opintojaksosta vastaavalle tentaattorille suunnitelmaa esseestä. Voit lähettää valmiin esseen s-postin liitteenä kun olet sen saanut valmiiksi.
Kirjoita s-postin otsikkokenttään: Opintojakson koodi, nimi, Esseesuoritus. (Esim. SPT-373 Ajankohtaista feminististä tutkimusta Esseesuoritus)
Nimeä liitetiedosto seuraavasti: Sukunimi, Opintojaksokoodi, Esseesuoritus, (Esim. Virtanen SPT-373 Esseesuoritus)
Muista merkitä esseen kansilehteen seuraavat tiedot: Kurssikoodi, Kurssin nimi, oma nimi, opiskelijanumero, päivämäärä.

Löydät maisteriohjelman muotoilua ja pituutta koskevat esseeohjeet täältä:
https://guide.student.helsinki.fi/sites/default/files/inline-files/SPT_e...

Enrol
1.8.2019 at 09:00 - 31.7.2020 at 23:59

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Feministinen ja queer-teoria, feministiset metodologiat.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ottaa käytäntöön viimeisimmän feministisen tutkimuksen lähestymistavat suhteessa teoreettiseen keskusteluun. Opiskelija osaa soveltaa ajankohtaisen tutkimusprojektin teemoja omaan itsenäisesti valittuun ajankohtaiseen aineistoon kulttuurin tai politiikan alalta. Lisäksi opiskelija kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään omaa tutkimustaitoa saadun palautteen avulla ja kirjoittamaan selkeää tieteellistä tekstiä.

Completion method is online examination in Examinarium. First enroll in WebOodi. Then make the time and place reservation in Examinarium: http://blogs.helsinki.fi/examinarium-en/

Kirjallisuus vaihtuu kurssien mukaan.

  1. Ahmed, Sara. 2017. Living a Feminist Life. Duke University Press.
  2. Brown, Wendy. 2015. Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution. Zone Books.
  3. Skeggs, Beverly. 2014. Elävä luokka. Vastapaino.

In case you are unable to attend the exam with the primary exam literature due to language restrictions, you may take an examination using the following literature compiled for the needs of exchange students and students of international master’s degree programmes:

  1. Ahmed, Sara. 2017. Living a Feminist Life. Duke University Press.
  2. Brown, Wendy. 2015. Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution. Zone Books.
  3. Skeggs, Beverly. 2004. Class, Self, Culture. Routledge.

0-5.

Opintojakso sisältää vaihtuvan kurssin, joka perustuu sukupuolentutkimuksen oppiaineessa toteutettavaan tutkimukseen. Kurssin sisältö määrittyy oppianeessa tehtävään ajankohtaiseen tutkimukseen. Kurssi voidaan toteuttaa useampia oppimistehtäviä soveltaen tai itsenäistä tutkimusprojektia painottaen.