Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.7.2019 at 09:00 - 31.7.2020 at 09:00

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Feministinen ja queer-teoria.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee syvällisesti jonkin feministisen tai queer teorian osa-alueen tekstejä ja osaa analysoida ja eritellä hienosyisesti näiden tekstien argumentteja. Hän pystyy keskustelemaan kriittisesti erilaisista argumenteista sekä argumentointitavoista ja asettamaan analyyttisesti vastakkain eri näkemyksiä. Opiskelija pystyy opintojakson suoritettuaan kirjoittamaan itsenäisesti tutkielman feminististä ja queer-teoreettisista kysymyksistä.

This exam is taken as an electronic Examinarium exam. First sign up for the exam in WebOodi. Then reserve a time and a place for the exam in Examinarium.

Instructions: https://guide.student.helsinki.fi/en/article/taking-exams-examinarium-electronic-exam-rooms

1. Butler, Judith. 2015. Senses of the Subject. Fordham UP.

2. Grosz, Elizabet. 2011. Becoming Undone. Duke UP,

3. de Lauretis, Teresa. 2004. Itsepäinen vietti. Vastapaino.

In case you are unable to attend the exam with the primary exam literature due to language restrictions, you may take an examination using the following literature compiled for the needs of exchange students and students of international master’s degree programmes:

  1. Butler, Judith. 2015. Senses of the Subject. Fordham UP.
  2. Grosz, Elizabeth. 2011. Becoming Undone. Duke UP.
  3. de Lauretis, Teresa. 1987. Technologies of Gender. Indiana UP.

Yleinen asteikko 0-5.

Kurssi, essee tai kirjatentti.