Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa monia keskeisiä feministisen teoriaperinteen käsitteitä, teemoja, tekstejä ja teoreetikoita sekä pystyy nimeämään suuren joukon keskeisiä kysymyksiä. Hän pystyy erottelemaan ja selittämään erilaisia argumenttirakenteita ja ottamaan niitä käyttöön keskustelussa. Lisäksi opiskelija pystyy tuottamaan sekä suullisesti että kirjallisesti lyhyitä esityksiä sukupuolentutkimuksellisen teoriaperinteen eri aikakausien teksteistä.

  1. Butler, Judith. 2006. Hankala Sukupuoli. Gaudeamus ja Pulkkinen, Tuija. 1998. Postmoderni politiikan filosofia. Gaudeamus, ss. 158-220.
  2. bell hooks. 2000. Feminist Theory. From Margins to Center. South End Press.
  3. Cixous, Hélène. 2013. Medusan nauru. Tutkijaliitto.

In case you are unable to attend the exam with the primary exam literature due to language restrictions, you may take an examination using the following literature compiled for the needs of exchange students and students of international master’s degree programmes:

  1. Butler, Judith. 1990. Gender Trouble. Routledge and Pulkkinen, Tuija. 2000. The Postmodern and Political Agency. SoPhy. pp. 141-190.
  2. bell hooks. 2000. Feminist Theory. From Margins to Center. South End Press.
  3. Irigaray, Luce. 1984. An Ethics of Sexual Difference. Cornell UP.

Yleinen asteikko 0-5.

Valtakunnallisen verkkokurssin järjestää sukupuolentutkimuksen verkosto Hilma.

Tutustu kurssin sisältöön ja hae kurssille Hilma-verkoston sivujen kautta.

Luentokurssi, johon sisältyvät luennot, pienryhmätapaamiset ja itsenäistä työskentelyä tai vaihtoehtoisesti kirjatentti.

Kurssi korvaa nykyisten tutkintovaatimusten:

  • SPT-510 Sukupuolen teoretisoinnin perusteet
  • SPT-540 Temaattiset opinnot

Kurssi korvaa vanhojen tutkintovaatimusten:

  • 401718 Feministinen ajattelu ja naisliike (WNA120)