Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

OPintojakson suorittaminen esseellä

Opintojakso suoritetaan esseeellä 31.8.2020 asti. Suorituksesta tulee ilmoittaa opintojakson opettajalle 7.6. mennessä.

Opintojakso suoritetaan noudattamalla alla olevia ohjeita ja lähettämällä essee suoraan Annukka Paajaselle annukka.paajanen@helsinki.fi

Esseesuoritukseen valmistautuminen: Essee kirjoitetaan ensisijaisesti opintojaksoon kuuluvan kirjallisuuden pohjalta. Valitse esseellesi jokin opintojakson teemaan liittyvä kysymys, jota tarkastelet käyttäen tenttikirjallisuutta lähteinäsi, niitä valikoidusti toistensa kanssa keskusteluttaen. Kysymyksen tulee olla sellainen, jonka avulla voit osoittaa ymmärrystäsi lukemistasi kirjoista. Esseesi aiheen valinnassa voit esimerkiksi hyödyntää jotakin sellaista kysymystä, joka jää vaivaamaan kun luet kirjoja, tai jossa huomaat kirjoittajilla olevan erilaisia näkemyksiä toisiinsa nähden. Kysymyksen tulee kuitenkin koskea opintojakson kirjallisuutta ja kaikista opintojaksoon valituista kirjoista täytyy olla mukana jotakin. Mikäli et saa opintojaksoon kuuluvaa tenttikirjallisuutta haltuusi, pyri löytämään vaihtoehtoista opintojakson teemaan sopivaa ja saatavilla olevaa kirjallisuutta ensisijaisesti e-kirjoina Helsingin yliopiston kirjaston kautta. Voit vastaavasti valita lähdeaineistoksesi myös tieteellisiä artikkeleita, jotka on julkaistu tieteellisissä aikakausikirjoissa.

Poikkeustilan aikana sinun ei siis tarvitse lähettää opintojaksosta vastaavalle tentaattorille suunnitelmaa esseestä. Voit lähettää valmiin esseen s-postin liitteenä kun olet sen saanut valmiiksi.
Kirjoita s-postin otsikkokenttään: Opintojakson koodi, nimi, Esseesuoritus. (Esim. SPT-510 Sukupuolen teoretisoinnin perusteet Esseesuoritus)
Nimeä liitetiedosto seuraavasti: Sukunimi, Opintojaksokoodi, Esseesuoritus, (Esim. Virtanen SPT-510 Esseesuoritus)
Muista merkitä esseen kansilehteen seuraavat tiedot: Kurssikoodi, Kurssin nimi, oma nimi, opiskelijanumero, päivämäärä.

Löydät maisteriohjelman muotoilua ja pituutta koskevat esseeohjeet täältä:
https://guide.student.helsinki.fi/sites/default/files/inline-files/SPT_e...

Enrol
1.7.2019 at 09:00 - 31.7.2020 at 09:00

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa monia keskeisiä feministisen teoriaperinteen käsitteitä, teemoja, tekstejä ja teoreetikoita sekä pystyy nimeämään suuren joukon keskeisiä kysymyksiä. Hän pystyy erottelemaan ja selittämään erilaisia argumenttirakenteita ja ottamaan niitä käyttöön keskustelussa. Lisäksi opiskelija pystyy tuottamaan sekä suullisesti että kirjallisesti lyhyitä esityksiä sukupuolentutkimuksellisen teoriaperinteen eri aikakausien teksteistä.

This exam is taken as an electronic Examinarium exam. First sign up for the exam in WebOodi. Then reserve a time and a place for the exam in Examinarium.

Instructions: https://guide.student.helsinki.fi/en/article/taking-exams-examinarium-electronic-exam-rooms

  1. Butler, Judith. 2006. Hankala Sukupuoli. Gaudeamus ja Pulkkinen, Tuija. 1998. Postmoderni politiikan filosofia. Gaudeamus, ss. 158-220.
  2. bell hooks. 2000. Feminist Theory. From Margins to Center. South End Press.
  3. Cixous, Hélène. 2013. Medusan nauru. Tutkijaliitto.

In case you are unable to attend the exam with the primary exam literature due to language restrictions, you may take an examination using the following literature compiled for the needs of exchange students and students of international master’s degree programmes:

  1. Butler, Judith. 1990. Gender Trouble. Routledge and Pulkkinen, Tuija. 2000. The Postmodern and Political Agency. SoPhy. pp. 141-190.
  2. bell hooks. 2000. Feminist Theory. From Margins to Center. South End Press.
  3. Irigaray, Luce. 1984. An Ethics of Sexual Difference. Cornell UP.

Yleinen asteikko 0-5.

Luentokurssi, johon sisältyvät luennot, pienryhmätapaamiset ja itsenäistä työskentelyä tai vaihtoehtoisesti kirjatentti.