Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
25.10.2017 at 09:00 - 31.7.2018 at 09:00

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Sukupuolen teoretisoinnin perusteet.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja esittää suullisesti sukupuolen ja seksuaalisuudentutkimuksen keskeiset teemat erityisesti kulttuurintuotannon, median, tuotteiden ja niiden kuluttamisen kontekstissa. Lisäksi opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa sukupuolentutkimuksen näkökulmaa ajankohtaisten kulttuurintuotteiden tulkinnassa.

Completion method is online examination in Examinarium. First enroll in WebOodi. Then make the time and place reservation in Examinarium: http://blogs.helsinki.fi/examinarium-en/

  1. Rossi, Leena-Maija. 2015. Muuttuva sukupuoli. Gaudeamus
  2. Vänskä, Annamari. 2012. Muodikas lapsuus. Gaudeamus.
  3. Zeisler, Andi. 2016. We Were Feminists Once. From Riot Grrrl to CoverGirl®, the Buying and Selling of a Political Movement. PublicAffairs.

Kirjallisuus mikä on saatavilla e-kirjana päivitetään myöhemmin.

Yleinen asteikko 0-5.

Kurssi tai kirjatentti.