Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Opintojaksosta vastaa Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten maisteriohjelma. Opintojakso on vaihtoehtoinen muille erikoisalojen opintojaksoille.

Opintojakson voivat suorittaa vain opiskelijat, joilla on suomen kielen opinto-oikeus.

Suomen kielen perus- ja aineopinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida kielen muoto- ja merkitysrakennetta monipuolisesti tiettyjen funktionaalisen kielentutkimuksen metodein. Hän on perehtynyt valitsemansa suuntauksen teoreettisiin käsitteisiin ja osaa soveltaa niitä.

Suomen kielen maisteriopintojen 1. - 2. vuosi.

Järjestetään kevät- tai syyslukukaudella, tai molemmilla

Opintojaksossa syvennetään tietyn funktionaalisen kielentutkimuksen tutkimus- ja analyysimenetelmien tuntemusta. Siinä voidaan syventyä erityisesti johonkin alan teoriaan tai suuntaukseen ja sen menetelmiin ja suhteuttaa niitä muihin teorioihin.

Sovi tentti kuulustelijan kanssa. Huom! Kirjatentin voivat suorittaa vain opiskelijat, joilla on suomen kielen opinto-oikeus.

Kirjatentti tai vastuuhenkilön kanssa sovittava luentokurssi.

Arvosteluasteikko 0-5. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti opitun soveltamiseen.

Kirjatentti tai erikseen vastuuhenkilön kanssa sovittava metodikurssi.

Tenttikirjallisuudesta sovitaan vastuuhenkilön kanssa.

Tiina Onikki-Rantajääskö (sl 2018), Jaakko Leino (kl 2019)