Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Opintojaksosta vastaa Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma, ja se voidaan toteuttaa yhteistyössä kielten ja käännöstieteen maisteriohjelman tai Heldigin kanssa. Opintojakso on valinnainen.

Opintojakson voivat suorittaa vain opiskelijat, joilla on suomen kielen opinto-oikeus.

Käsiteanalyysi ja termityö

Sananmuodostus ja terminmuodostus ja/tai sanasemantiikka ja termin käsitesisällön tutkimus ja/tai monitieteinen termityö ja käsiteanalyysi

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt johonkin tai joihinkin terminologian erityisaloihin, kuten terminologiseen tutkimukseen, kääntäjän termityöhön tai termistönhallintaan, ontologioihin ja tiedonlouhintaan.

Maisteriopinnot.

Kursseja ei välttämättä järjestetä joka lukuvuosi, niistä ilmoitetaan opetusohjelmassa; tenttisuoritus mahdollinen koko lukuvuoden.

Opintojaksossa perehdytään johonkin terminologian erikoisalaan kuten terminologiseen tutkimukseen, kääntäjän termityöhön tai termistönhallintaan, ontologioihin ja tiedonlouhintaan.

Sovi tentti kuulustelijan kanssa. Huom! Kirjatentin voivat suorittaa vain opiskelijat, joilla on suomen kielen opinto-oikeus.

Luentokurssi tai vastuuhenkilön kanssa sovittava kirjatentti, jonka ensisijainen suoritusmuoto on kotiessee. Suoritustavasta sovitaan opiskelijan kanssa.

Arvosteluasteikko hyväksytty/hylätty.

Luentokurssi tai tentti, joka on suositeltavaa suorittaa kotiesseenä.

Tiina Onikki-Rantajääskö (sl), Kaarina Pitkänen-Heikkilä (kl)