Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Syventävien opintojen vaihtoehtoinen opintojakso.

Unkari 1-6 tai unkarin B2-taso

Käännöstieteen opintoja

Opiskelija syventää unkarin kielen taitoaan leksikaalisella tasolla sekä fraseologiassa.

Maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi. Opintojakso on mahdollista suorittaa kurssilla tai kirjatenttinä. Kurssia ei järjestetä joka vuosi.

Sanaston kartuttaminen kääntäjäkoulutuksen vaatimilla aloilla (laki- ja hallinto, tekniikka, talouselämä) ja/tai fraseologisten ilmaisujen omaksuminen.

T. Forgács: Bevezetés a frazeológiába; L. Hadrovics: Magyar frazeológia; G. O. Nagy: Magyar szólások és közmondások; V. Bárdosi: Magyar szólások, közmondások adatbázisa (TAMOP-4_2_5-09_Magyar_szolasok_kozmondasok_adatbazisa.pdf. 26.2.2017);

Lisäksi opettajan antama materiaali lain- ja hallinnon, tekniikan ja talouden alueilta. Kirjatentin materiaalista on aina sovittava erikseen vastuuopettajan kanssa.

Tunnilla on mm. pari- ja ryhmätöitä.

Kurssin kokonaisarvosana muodostuu loppukokeen sekä tunti- ja kotityöskentelyn arvioinnista arvosteluasteikolla 0-5.

Luentokurssi tai kirjatentti.