Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Special course on the Hungarian language 5 Cr General Examination 29.7.2020 - 29.7.2020
Special course on the Hungarian language 5 Cr General Examination 16.9.2020 - 16.9.2020
Special course on the Hungarian language 5 Cr General Examination 14.10.2020 - 14.10.2020
Special course on the Hungarian language 5 Cr General Examination 4.11.2020 - 4.11.2020
Special course on the Hungarian language 5 Cr General Examination 2.12.2020 - 2.12.2020
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Special course on the Hungarian language 5 Cr General Examination 8.7.2020 - 8.7.2020
Special course on the Hungarian language 5 Cr General Examination 17.6.2020 - 17.6.2020
Special course on the Hungarian language 5 Cr General Examination 15.5.2020 - 15.5.2020
Special course on the Hungarian language 5 Cr General Examination 3.4.2020 - 3.4.2020
Special course on the Hungarian language 5 Cr General Examination 13.3.2020 - 13.3.2020
Special course on the Hungarian language 5 Cr General Examination 14.2.2020 - 14.2.2020
Special course on the Hungarian language 5 Cr General Examination 17.1.2020 - 17.1.2020
Special course on the Hungarian language 5 Cr General Examination 22.11.2019 - 22.11.2019
Special course on the Hungarian language 5 Cr General Examination 1.11.2019 - 1.11.2019
Special course on the Hungarian language 5 Cr General Examination 11.10.2019 - 11.10.2019
Special course on the Hungarian language 5 Cr General Examination 20.9.2019 - 20.9.2019
Unkarin kielen erikoiskysymyksiä (KOK-G201/ZUN321/ZUN322) 5 Cr Course 9.9.2019 - 9.12.2019
Special course on the Hungarian language 5 Cr General Examination 24.7.2019 - 24.7.2019
Special course on the Hungarian language 5 Cr General Examination 3.7.2019 - 3.7.2019
Special course on the Hungarian language 5 Cr General Examination 12.6.2019 - 12.6.2019
Special course on the Hungarian language 5 Cr General Examination 24.5.2019 - 24.5.2019
Special course on the Hungarian language 5 Cr General Examination 29.3.2019 - 29.3.2019
Special course on the Hungarian language 5 Cr General Examination 22.2.2019 - 22.2.2019
Special course on the Hungarian language 5 Cr General Examination 8.2.2019 - 8.2.2019
Special course on the Hungarian language 5 Cr General Examination 18.1.2019 - 18.1.2019
Special course on the Hungarian language 5 Cr General Examination 16.11.2018 - 16.11.2018
Special course on the Hungarian language 5 Cr General Examination 2.11.2018 - 2.11.2018
Special course on the Hungarian language 5 Cr General Examination 5.10.2018 - 5.10.2018
Special course on the Hungarian language 5 Cr General Examination 14.9.2018 - 14.9.2018
Special course on the Hungarian language 5 Cr General Examination 25.7.2018 - 25.7.2018
Special course on the Hungarian language 5 Cr General Examination 4.7.2018 - 4.7.2018
Special course on the Hungarian language 5 Cr General Examination 13.6.2018 - 13.6.2018
Special course on the Hungarian language 5 Cr General Examination 27.4.2018 - 27.4.2018
Special course on the Hungarian language 5 Cr General Examination 6.4.2018 - 6.4.2018
Special course on the Hungarian language 5 Cr General Examination 9.2.2018 - 9.2.2018
Special course on the Hungarian language 5 Cr General Examination 19.1.2018 - 19.1.2018
Special course on the Hungarian language 5 Cr General Examination 24.11.2017 - 24.11.2017
Special course on the Hungarian language 5 Cr General Examination 3.11.2017 - 3.11.2017

Target group

Syventävien opintojen vaihtoehtoinen opintojakso.

Prerequisites

Soveltuvat kandiopinnot

Learning outcomes

Opiskelija syventyy unkarin kielen rakenteen haastavimpienkin kieliopillisten ilmiöiden analysoimiseen (verbien etuliitteet, määräisyys/epämääräisyys tms.) ja/tai kartuttaa osaamistaan unkarin erikoissanastossa tai eri rekisteriin kuuluvien tekstien analysoinnissa.

Timing

Maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi. Järjestetään syyslukukaudella, 1. periodissa.

Contents

Opintojakson aikana syvennytään kielen analyysiin synkronisesta näkökulmasta. Unkarin kielen erikoiskysymyksistä nostetaan esille haastavia kieliopillisia kategorioita (esim. määräisyys ja epämääräisyys, verbien etuliitteiden käyttö) tai semantiikan kysymyksiä sekä teoreettiselta kannalta että niitä tarkastellaan myös käytännön tekstien avulla.

Activities and teaching methods in support of learning

Tunnilla on mm. pari- ja ryhmätöitä.

Study materials

Ferenc Kiefer: A kétféle igemódosítóról (http://www.nytud.hu/nyk/100/kiefer.pdf. 26.2.2017), B. Keszler (toim.), Magyar grammatika; F. Kiefer - P. Siptár (toim.), A magyar nyelv kézikönyve. G. Tolcsvai Nagy: Kognitív szemantika.

Kirjatentin materiaalista on sovittava vastuuopettajan kanssa (unkarin yliopistonlehtori).

Assessment practices and criteria

Kokonaisarvosana muodostuu loppukokeen sekä tunti- ja kotityöskentelyn arvioinnista tai kirjatentin suorituksesta. Arvosteluasteikko 0-5.

Recommended optional studies

Suomen kielen rakenne, suomalais-ugrilaisten kielten kielioppikysymyksiä.

Completion methods

Luentokurssi tai kirjatentti