Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
3.3.2020 at 09:00 - 24.3.2020 at 23:59

Timetable

Description

Syventävien opintojen vaihtoehtoinen opintojakso.

Soveltuvat kandiopinnot

Suomen kielen rakenne, suomalais-ugrilaisten kielten kielioppikysymyksiä.

Opiskelija syventyy unkarin kielen rakenteen haastavimpienkin kieliopillisten ilmiöiden analysoimiseen (verbien etuliitteet, määräisyys/epämääräisyys tms.) ja/tai kartuttaa osaamistaan unkarin erikoissanastossa tai eri rekisteriin kuuluvien tekstien analysoinnissa.

Maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi. Järjestetään syyslukukaudella, 1. periodissa.

Opintojakson aikana syvennytään kielen analyysiin synkronisesta näkökulmasta. Unkarin kielen erikoiskysymyksistä nostetaan esille haastavia kieliopillisia kategorioita (esim. määräisyys ja epämääräisyys, verbien etuliitteiden käyttö) tai semantiikan kysymyksiä sekä teoreettiselta kannalta että niitä tarkastellaan myös käytännön tekstien avulla.

Ferenc Kiefer: A kétféle igemódosítóról (http://www.nytud.hu/nyk/100/kiefer.pdf. 26.2.2017), B. Keszler (toim.), Magyar grammatika; F. Kiefer - P. Siptár (toim.), A magyar nyelv kézikönyve. G. Tolcsvai Nagy: Kognitív szemantika.

Kirjatentin materiaalista on sovittava vastuuopettajan kanssa (unkarin yliopistonlehtori).

Tunnilla on mm. pari- ja ryhmätöitä.

Kokonaisarvosana muodostuu loppukokeen sekä tunti- ja kotityöskentelyn arvioinnista tai kirjatentin suorituksesta. Arvosteluasteikko 0-5.

Luentokurssi tai kirjatentti