Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
22.10.2019 at 09:00 - 12.11.2019 at 23:59

Timetable

Description

Syventävien opintojen vaihtoehtoinen opintojakso

Soveltuvat kandiopinnot, unkarin väh. B1 tason osaaminen

Opiskelija tunnistaa 1800-luvun kirjallisuuskausia ja osaa analysoida niihin liittyviä kirjallisuustekstejä.

Maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi. Opintojakso on mahdollista suorittaa pitkin lukuvuotta kirjatenttinä. Kurssia ei järjestetä joka vuosi.

Romantiikka ja realismi unkarilaisessa kirjallisuudessa.

L. Imre, Műfajok létformája XIX. századi epikánkban; T. Klaniczay (toim.), A magyar irodalom története III-IV. (http://mek.oszk.hu/02200/02228/html/index.html. 26.2.2017.); G. Hegedüs: A magyar irodalom arcképcsarnoka;

I. László, Műfajok létformája xix. századi epikánkban (https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/101347/CSK009.pdf?sequence=1. 2017.2.26.); H. Launonen: Hirvipoika: Tutkielmia Unkarin kirjallisuudesta. T. Gintli (toim.) Magyar irodalom.

Teoriakirjallisuuden lisäksi kaunokirjallisuutta unkarin kielellä. Määräytyy vuosittaisen kurssitarjonnan mukaan. Kirjatentin lukemisesta on sovittava vastuuhenkilön kanssa.

Tunnilla on mm. pari- ja ryhmätöitä.

Kurssin kokonaisarvosana muodostuu loppukokeen sekä tunti- ja kotityöskentelyn arvioinnista tai kirjatentin suorittamisesta arvosteluasteikolla 0-5.

Luentokurssi tai kirjatentti