Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.1.2020 at 09:00 - 4.2.2020 at 23:59

Timetable

Description

Syventävien opintojen vaihtoehtoinen opintojakso.

Soveltuvat kandiopinnot, unkarin B2-tason kielitaito.

Kotimaisen kirjallisuuden tai yleisen kirjallisuustieteen opintoja

Opiskelija tunnistaa maailmansotien välisen ajan kirjallisuuskauden piirteitä, ja osaa analysoida kauden kirjallisuustuotantoa.

Maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi. Kurssia ei järjestetä joka vuosi, kirjatenttimahdollisuus pitkin lukuvuotta.

Opiskelija tunnistaa maailmansotien välisen ajan kirjallisuuskauden piirteitä, ja osaa analysoida kauden kirjallisuustuotantoa. Modernismin alku unkarilaisessa kirjallisuudessa. Unkarilainen avantgarde. Opintojaksossa keskitytään koko kauteen tai yksittäisiin kirjailijoihin ja kausiin.

A magyar irodalom története V-VI. kötet. T. Gintli (toim.): Magyar irodalom. T. Klaniczay (toim.), A magyar irodalom története VI. (http://mek.oszk.hu/02200/02228/html/index.html. 26.2.2017.); G. Hegedüs: A magyar irodalom arcképcsarnoka; I. László, Műfajok létformája xix. századi epikánkban (https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/101347/CSK009.pdf?sequence=1. 2017.2.26.); T. Gintli (toim.) Magyar irodalom. P. Réz, Kosztolányi Dezső. Á. Kelevéz, A keletkező szöveg esztétikája. Genetikai közelítés Babits költészetéhez.

Teoriakirjallisuuden lisäksi kaunokirjallisuutta unkarin kielellä. Määräytyy vuosittaisen kurssitarjonnan mukaan. Kirjatentin lukemisesta on sovittava vastuuopettajan kanssa (unkarin yliopistonlehtori).

Mm. pari- ja ryhmätöitä, kirjallisuusteosten analysointi, pienesitelmiä.

Kurssin kokonaisarvosana muodostuu loppukokeen sekä tunti- ja kotityöskentelyn arvioinnista arvosteluasteikolla 0-5.

Luentokurssi tai kirjatentti