Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Syventävien opintojen vaihtoehtoinen opintojakso.

Soveltuvat kandiopinnot

Opiskelija osaa analysoida opintojaksossa käsitellyn historian jakson tärkeimpiä piirteitä ja osaa katsoa Unkarin historiaa myös kontrastiivisesta näkökulmasta.

Maisteriopintojen 1. vuosi. Kurssi kevätlukukaudella; kurssia ei järjestetä joka vuosi. Kirjatenttimahdollisuuksia pitkin lukuvuotta.

Opintojaksossa keskitytään yhteen tai useampaan Unkarin historian kauteen seuraavista: Unkari 1. ja 2. maailmansodassa. Maailmansotien välinen aika. Sosialismi ja järjestelmänmuutoksen aika Unkarissa.

I. Romsics: Magyarország a 20. században.

Kirjatentin lukemistosta on sovittava vastuuopettajan kanssa (Unkarin yliopistonlehtori).

Mm. pari- ja ryhmätöitä, esseitä, pienesitelmiä.

Kokonaisarvosana muodostuu loppukokeen sekä tunti- ja kotityöskentelyn arvioinnista sekä kirjatentin suorituksesta. Arvosteluasteikko 0-5.

Luentokurssi tai kirjatentti