Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.4.2020 at 09:00 - 5.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Syventävien opintojen vaihtoehtoinen opintojakso

Soveltuvat kandiopinnot

Suomen ja maailmanhistoria

Opiskelija osaa analysoida opintojaksossa käsitellyn historian jakson tärkeimpiä piirteitä ja osaa katsoa Unkarin historiaa myös kontrastiivisesta näkökulmasta.

Maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi. Kurssi syyslukukaudella, kurssia ei järjestetä joka vuosi. Kirjatenttimahdollisuuksia pitkin lukuvuotta.

Opintojaksossa keskitytään yhteen tai useampaan Unkarin historian kauteen seuraavista. Stalinismi Unkarissa. 1956. Kádárin kausi. Sosialismi ja järjestelmänmuutoksen aika Unkarissa.

I. Romsics: Magyarország a 20. században.

Kirjatentin lukemistosta on sovittava vastuuopettajan kanssa (Unkarin yliopistonlehtori).

Mm. pari- ja ryhmätöitä, esseitä, pienesitelmiä

Kokonaisarvosana muodostuu loppukokeen sekä tunti- ja kotityöskentelyn arvioinnista ta kirjatentin suorituksesta. Arvosteluasteikko 0-5.

Kurssi tai kirjatentti