Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Syventävien opintojen vaihtoehtoinen opintojakso

Opiskelija tuntee ja osaa analysoida Unkarin nyky-yhteiskunnan keskeisimpiä ilmiöitä ja niiden historiallisia taustoja.

Maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi. Järjestetään syyslukukaudella, 1. periodissa.

Nyky-Unkarin yhteiskunnan keskeisimpiä ilmiöitä (esim. yhteiskuntarakenne, opetus. tervydenhuolto, talous, vähemmistöt ym.) käsitellään lehdistö- ja nettikirjoitusten sekä alan ammattikirjallisuuden kautta.

I. Bori - Á. Masát: Mai magyar társadalom.

Mm. pari- ja ryhmätöitä, esseitä, pienesitelmiä

Kokonaisarvosana muodostuu loppukokeen sekä tunti- ja kotityöskentelyn arvioinnista tai kirjatentin suorituksesta. Arvosteluasteikko 0-5.