Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
22.10.2019 at 09:00 - 12.11.2019 at 23:59

Timetable

Description

Syventävien opintojen vaihtoehtoinen opintojakso.

Taideaineista: elokuva- ja tv-tutkimus

Opiskelija muodostaa yleiskuvan unkarilaisesta filmitutotannosta, animaatiosta ja/tai kuvataiteesta, joiden teoksia hän osaa analysoida.

Maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi. Kevätlukukaudella; ei järjestetä joka vuosi

Unkarilaisen filmihistorian ja/tai kuvataiteen tärkeimpiä tekijöitä.

Mm. pari- ja ryhmätöitä, esseitä, pienesitelmiä.

Kokonaisarvosana muodostuu loppukokeen ja tunti- ja kotityöskentelyn arvioinnista tai kirjatentin tuloksesta.Arvosteluasteikolla 0-5.

Kurssi tai kirjatentti