Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Viro-suomi kontrastiivinen kielioppi (ZVI331/ZVI371) 5 Cr Course 3.9.2019 - 10.12.2019
Viro-suomi kontrastiivinen kielioppi (SUKU-V302/ZVI331/ZVI371) 5 Cr Course 4.9.2018 - 11.12.2018

Target group

Opintojakso on pakollinen viron kielen aineenopettajaksi opiskeleville ja vaihtoehtoinen muille suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelman opiskelijoille. Opintojaksosta vastaa suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma.

Prerequisites

Suositellaan opintojakson Viro vieraana kielenä suorittamista ennen tai samaan aikaan tämän opintojakson kanssa.

Learning outcomes

Upon successful completion of the course unit, the student will be able to provide a review the theoretical principles of contrastive study of languages, outline the relationship between contrastive studies and language teaching research, and to use various resources (parallel translations, corpora etc) for conducting comparative studies. The students will be able to provide a contrastive overview of Estonian and Finnish, and will have a practical skill to analyse Estonian and Finnish in respect of their main grammatical and lexical similarities and differences, and to use this knowledge for designing teaching materials.

Timing

Maisteritutkinnon toinen opiskeluvuosi. Järjestetään syyslukukaudella (1. ja 2. periodi).

Contents

The course provides a theoretical overview of the principles of contrastive research, and its relationship to the language teaching research and development of teaching materials. The course guides the students to use various resources (parallel corpora, translations etc) for conducting practical comparative exercises. The course provides a systematic comparative coverage of Estonian and Finnish in parallel with practical exercises to use this knowledge for designing worksheets and other small teaching materials for teaching Estonian as foreign language for Finnish learners.

Activities and teaching methods in support of learning

Suullinen ja kirjallinen palaute ja vertaispalaute; pienryhmätyöskentely ja itsenäinen työskentely; reflektointi; digitaalisen teknologian ja aineistojen hyödyntäminen.

Opettajan toiminta: Osaamistavoitteen toteutumisen arviointi. Ongelmalähtöinen oppiminen.

Study materials

Luennoilla ilmoitettava oheismateriaali.

Assessment practices and criteria

Kirjallinen tentti. Arvosteluasteikko 0-5. Arvosana määräytyy osaamistavoitteiden toteutumisen ja osaamisen kehittymisen arvioinnin perusteella.

Completion methods

Toteutetaan lähiopetuksena.