Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kurssilla tutustutaan virolaiseen nykykirjallisuuteen ja perehdytään sen tärkeimpiin suuntauksiin, teoksiin ja tekijöihin. Kurssi tarjoaa katsauksen 1990-2000-luvun keskeisiin virolaisiin kirjailijoihin, kirjallisuuden päälinjoihin ja merkittävimpiin aiheisiin, joita tarkastellaan Viron yhteiskunnallisessa kontekstissa.

Kurssin jälkeen opiskelija tuntee virolaisen nykykirjallisuuden keskeiset suuntaukset ja kirjailijat. Hän on tutustunut virolaiseen nykykirjallisuuteen sekä perehtynyt tarkemmin muutaman kirjailijan tuotantoon. Opiskelija osaa analysoida virolaista nykykirjallisuutta Viron yhteiskunnallisessa kontekstissa.

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 13.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 13.1.2020
10:15 - 11:45
Mon 20.1.2020
10:15 - 11:45
Mon 27.1.2020
10:15 - 11:45
Mon 3.2.2020
10:15 - 11:45
Mon 10.2.2020
10:15 - 11:45
Mon 17.2.2020
10:15 - 11:45
Mon 24.2.2020
10:15 - 11:45
Mon 9.3.2020
10:15 - 11:45
Mon 16.3.2020
10:15 - 11:45
Mon 23.3.2020
10:15 - 11:45
Mon 30.3.2020
10:15 - 11:45
Mon 6.4.2020
10:15 - 11:45
Mon 20.4.2020
10:15 - 11:45
Mon 27.4.2020
10:15 - 11:45

Description

Opintojakso on valinnainen.

Opintojakso on tarjolla myös muiden opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille (osallistujamäärä rajoitettu).

Viron kirjallisuuden kurssi.

Kurssin jälkeen opiskelija tuntee virolaisen nykykirjallisuuden keskeiset suuntaukset ja kirjailijat. Hän on tutustunut virolaiseen nykykirjallisuuteen sekä perehtynyt tarkemmin muutaman kirjailijan tuotantoon. Kurssin aikana opiskelija lukee pari proosateosta ja runokokoelmaa viroksi tai suomeksi. Hän osaa analysoida virolaista nykykirjallisuutta Viron yhteiskunnallisessa kontekstissa.

Maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi.

Opintojakso on mahdollista suorittaa kurssilla tai kirjatenttinä. Kurssia ei järjestetä joka lukuvuosi.

Kurssilla tutustutaan virolaiseen nykykirjallisuuteen ja perehdytään sen tärkeimpiin suuntauksiin, teoksiin ja tekijöihin. Kurssi tarjoaa katsauksen 1990-2000-luvun keskeisiin virolaisiin kirjailijoihin, kirjallisuuden päälinjoihin ja merkittävimpiin aiheisiin, joita tarkastellaan Viron yhteiskunnallisessa kontekstissa.

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Kurssimateriaalit ja yksityiskohtaiset ohjeet jaetaan opiskelijoille kurssin Moodle-alustan kautta.

Kurssi on mahdollista suorittaa myös kirjatenttinä. Se edellyttää yhteenottoa opettajaan ja kirjallisuudesta sopimista hänen kanssaan.

Sovittava valikoima Viron nykykirjallisuutta, yhteensä 500 sivua.

Suullinen ja kirjallinen palaute ja vertaispalaute; pienryhmätyöskentely ja itsenäinen työskentely; reflektointi.

Kurssin aikana suoritetut tehtävät (30%) ja tentti (70%).

Toteutetaan lähiopetuksena. Läsnäolovaatimus 85 %. Opintojakso on mahdollista suorittaa myös kirjatenttinä tai referaattina. Tenttiin luettavasta kirjallisuudesta ja referaatin aiheesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Virolaisen kulttuurin yliopistonlehtori Sigrid Kaasik-Krogerus