Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Seminaari/proseminaari (SUKU-V380/KOK-G240) 5 Cr Lecture Course 9.9.2020 - 28.4.2021
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Seminaari (ZVI370) 5 Cr Course 10.9.2019 - 28.4.2020
Seminaari (SUKU-V380/ZVI370) 5 Cr Course 13.9.2018 - 25.4.2019
Seminaari 5 Cr Seminar 14.9.2017 - 26.4.2018

Target group

Opintojakso on pakollinen Viron kielen ja kulttuurin opintosuunnan opiskelijoille. Opintojaksosta vastaa suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma.

Prerequisites

HuK

Learning outcomes

Upon sucessful completion of the course the student has developed the plan of the master thesis, and has the abilities to complete the planned research and to formulate it in the master thesis.

Timing

Maisteritutkinnon ensimmäinen tai toinen opiskeluvuosi.

Opintojakso kestää yhden lukuvuoden (kaksi lukukautta).

Contents

Seminaarityöskentelyyn kuuluu oman tutkimusaineiston kerääminen ja analysointi, aineiston ja tutkimusaiheen esittely muille ryhmän jäsenille, tutkielman laadinta aineiston pohjalta seminaarin aikana, aktiivinen osallistuminen seminaarin istuntoihin, toisen opiskelijan työn opponointi sekä erilaisia suullisia ja kirjallisia tehtäviä.

Opiskelija osallistuu maisteritasolle suunnattuun HowULearn-kyselyyn.

Activities and teaching methods in support of learning

Seminarikeskustelu, Itsenäinen työskentely; reflektointi; digitaalisen teknologian ja aineistojen hyödyntäminen.

Opettajan toiminta: Ryhmätyö, henkilökohtainen opetus. Osaamistavoitteen toteutumisen arviointi.

Study materials

Kirjallisuus sovitaan opettajan kanssa kurssin alussa.

Assessment practices and criteria

Arviointi perustuu opiskelijan seminaarityöskentelyyn. Arvosteluasteikko 0-5. Arvosana määräytyy osaamistavoitteiden toteutumisen ja osaamisen kehittymisen arvioinnin perusteella.

Completion methods

Ryhmätyö, seminaarikeskustelu, itsenäinen opiskeleminen.