Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 17.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 10.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 24.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 8.10.2019
12:15 - 13:45
Tue 29.10.2019
12:15 - 13:45
Tue 12.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 26.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 10.12.2019
12:15 - 13:45
Tue 14.1.2020
12:15 - 13:45
Tue 21.1.2020
12:15 - 13:45
Tue 28.1.2020
12:15 - 13:45
Tue 4.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 11.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 18.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 25.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 10.3.2020
12:15 - 13:45
Tue 17.3.2020
12:15 - 13:45
Tue 24.3.2020
12:15 - 13:45
Tue 31.3.2020
12:15 - 13:45
Tue 7.4.2020
12:15 - 13:45
Tue 21.4.2020
12:15 - 13:45
Tue 28.4.2020
12:15 - 13:45

Description

Opintojakso on pakollinen Viron kielen ja kulttuurin opintosuunnan opiskelijoille. Opintojaksosta vastaa suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma.

HuK

Upon sucessful completion of the course the student has developed the plan of the master thesis, and has the abilities to complete the planned research and to formulate it in the master thesis.

Maisteritutkinnon ensimmäinen tai toinen opiskeluvuosi.

Opintojakso kestää yhden lukuvuoden (kaksi lukukautta).

Seminaarityöskentelyyn kuuluu oman tutkimusaineiston kerääminen ja analysointi, aineiston ja tutkimusaiheen esittely muille ryhmän jäsenille, tutkielman laadinta aineiston pohjalta seminaarin aikana, aktiivinen osallistuminen seminaarin istuntoihin, toisen opiskelijan työn opponointi sekä erilaisia suullisia ja kirjallisia tehtäviä.

Opiskelija osallistuu maisteritasolle suunnattuun HowULearn-kyselyyn.

Kirjallisuus sovitaan opettajan kanssa kurssin alussa.

Seminarikeskustelu, Itsenäinen työskentely; reflektointi; digitaalisen teknologian ja aineistojen hyödyntäminen.

Opettajan toiminta: Ryhmätyö, henkilökohtainen opetus. Osaamistavoitteen toteutumisen arviointi.

Arviointi perustuu opiskelijan seminaarityöskentelyyn. Arvosteluasteikko 0-5. Arvosana määräytyy osaamistavoitteiden toteutumisen ja osaamisen kehittymisen arvioinnin perusteella.

Ryhmätyö, seminaarikeskustelu, itsenäinen opiskeleminen.