Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Estonian contemporary history and Finland 5 Cr General Examination 29.7.2020 - 29.7.2020
Estonian contemporary history and Finland 5 Cr General Examination 16.9.2020 - 16.9.2020
Estonian contemporary history and Finland 5 Cr General Examination 14.10.2020 - 14.10.2020
Estonian contemporary history and Finland 5 Cr General Examination 4.11.2020 - 4.11.2020
Estonian contemporary history and Finland 5 Cr General Examination 2.12.2020 - 2.12.2020
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Estonian contemporary history and Finland 5 Cr General Examination 8.7.2020 - 8.7.2020
Estonian contemporary history and Finland 5 Cr General Examination 17.6.2020 - 17.6.2020
Estonian contemporary history and Finland 5 Cr General Examination 15.5.2020 - 15.5.2020
Estonian contemporary history and Finland 5 Cr General Examination 3.4.2020 - 3.4.2020
Estonian contemporary history and Finland 5 Cr General Examination 13.3.2020 - 13.3.2020
Estonian contemporary history and Finland 5 Cr General Examination 14.2.2020 - 14.2.2020
Estonian contemporary history and Finland 5 Cr General Examination 17.1.2020 - 17.1.2020
Viro ja Suomi: lähihistoria ja nykypäivä (ZVI363) 5 Cr Course 14.1.2020 - 28.4.2020
Estonian contemporary history and Finland 5 Cr General Examination 22.11.2019 - 22.11.2019
Estonian contemporary history and Finland 5 Cr General Examination 1.11.2019 - 1.11.2019
Estonian contemporary history and Finland 5 Cr General Examination 11.10.2019 - 11.10.2019
Estonian contemporary history and Finland 5 Cr General Examination 20.9.2019 - 20.9.2019
Estonian contemporary history and Finland 5 Cr General Examination 24.7.2019 - 24.7.2019
Estonian contemporary history and Finland 5 Cr General Examination 3.7.2019 - 3.7.2019
Estonian contemporary history and Finland 5 Cr General Examination 12.6.2019 - 12.6.2019
Estonian contemporary history and Finland 5 Cr General Examination 24.5.2019 - 24.5.2019
Estonian contemporary history and Finland 5 Cr General Examination 29.3.2019 - 29.3.2019
Estonian contemporary history and Finland 5 Cr General Examination 22.2.2019 - 22.2.2019
Estonian contemporary history and Finland 5 Cr General Examination 8.2.2019 - 8.2.2019
Estonian contemporary history and Finland 5 Cr General Examination 18.1.2019 - 18.1.2019
Estonian contemporary history and Finland 5 Cr General Examination 16.11.2018 - 16.11.2018

Target group

Opintojakso on valinnainen suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelman opiskelijoille. Opintojaksosta vastaa suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma. Opintojakso on tarjolla myös muiden opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille.

Learning outcomes

Opintojakson jälkeen opiskelijalla on perustiedot Viron ja suomen historian keskeisimmistä kysymyksistä. Opiskelija osaa esitellä Viron ja Suomen yhteisiä kulttuurihenkilöidä ja on perehtynyt Viron ja Suomen kulttuurikontakteihin. Opiskelija tuntee aihetta käsittelevää kirjallisuutta.

Timing

Maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi. Kurssia ei järjestetä joka vuosi.

Contents

Opintojaksossa käsitellään Viron historiaa 20. vuosisataan loppupuolella. Pääpaino on Viron Neuvostotasavallan ja Suomen kontakteilla ja niiden luonteella. Käsitellään myös suomalaisten suhteita ulkovirolaisten kanssa.

Activities and teaching methods in support of learning

Suullinen ja kirjallinen palaute ja vertaispalaute; pienryhmätyöskentely ja itsenäinen työskentely; reflektointi.

Study materials

Mika Waltari, Totuus Virosta, Latviasta ja Liettuasta. WSOY 2008

Mati Graf, Heikki Roiko-Jokela. Vaarallinen Suomi : Suomi Eestin kommunistisen puolueen ja Neuvosto-Viron KGB:n silmin. Minerva 2004.

Ants Oras. Viron kohtalonvuodet. Useita painoksia.

Jaan Siiras (=August Annist). Viro neuvostokurimuksessa. WSOY 1942

Martti Turtola. Presidentti Konstantin Päts : Viro ja Suomi eri teillä

Martti Turtola. Kenraali Johan Laidoner ja Viron tasavallan tuho 1939-1940. Otava 2008

Kulle Raig. Pitkä matka lähelle: naapuriksi vapaa Viro . K&K kirjastus 2011

Kulle Raig. Sateenkaaren värit. Lennart Meren elämä ystävien silmin. Ajatus 2001

Pekka Lilja, Kulle Raig. Urho Kekkonen ja Viro Minerva 2006

Juhani Salokannel. Sielunsilta. Suomen ja Viron kirjallisia suhteita 1944-1988 SKS 1988

Juhani Salokannel. Sivistystahto. Jaan Kross, hänen teoksensa ja virolaisuus, WSOY, 507 s., Juva 2008

Pekka Lilja. Positiivisen sankarin tulo neuvostovirolaiseen romaaniin: tausta ja toteutus. Jyväskylän yliopisto, 1980

Heikki Rausmaa. Tuglaksen tuli palaa. SKS 2007

Heikki Rausmaa. ”Kyllä kultuurin nimissä voi harrastella aika paljon”. Suomen ja Viron poliittiset suhteet keväästä 1988 diplomaattisuhteiden solmimisee elokuussa 1991.

Pekka Lehtonen: Tehtävä Tallinnassa : Neuvostopropagandaa ja itsenäisyysinnostusta. Into 2016

Assessment practices and criteria

Yleinen arviointiasteikko 0-5.

Completion methods

Kurssilla opiskelijat suorittavat luentojen jälkeen kirjallisen tentin ja kirjoittavat referaatin valitusta aiheesta.

Opintojakso on mahdollista suorittaa myös kirjatenttinä; tentittävistä kirjoista ja referaatin aiheesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.