Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

HUOM! Ohjeet kurssin suorittamiseen poikkeustilassa löytyvät Moodlesta
https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=36915

Kurssi käsittelee Viron ja Suomen välistä rajat ylittävää toimintaa eri tasoilla. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa analysoida Viron ja Suomen suhteita kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Hän on perehtynyt eri alojen (kulttuuri, identiteetti, yhteiskunta, politiikka) ja tasojen (esim. ihmiset, media, valtiot) kontakteihin Viron ja Suomen välillä. Opiskelija tuntee aihetta käsittelevää tutkimusta ja kulttuurituotantoa. Kurssin ajallinen kehys yltää neuvostoajasta nykypäivään.

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 14.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 14.1.2020
16:15 - 17:45
Tue 21.1.2020
16:15 - 17:45
Tue 28.1.2020
16:15 - 17:45
Tue 4.2.2020
16:15 - 17:45
Tue 11.2.2020
16:15 - 17:45
Tue 18.2.2020
16:15 - 17:45
Tue 25.2.2020
16:15 - 17:45
Tue 10.3.2020
16:15 - 17:45
Tue 17.3.2020
16:15 - 17:45
Tue 24.3.2020
16:15 - 17:45
Tue 31.3.2020
16:15 - 17:45
Tue 7.4.2020
16:15 - 17:45
Tue 21.4.2020
16:15 - 17:45
Tue 28.4.2020
16:15 - 17:45

Description

Opintojakso on valinnainen suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelman opiskelijoille. Opintojaksosta vastaa suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma. Opintojakso on tarjolla myös muiden opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa analysoida Viron ja Suomen välistä rajat ylittävää toimintaa kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Hän on perehtynyt eri alojen (kulttuuri, yhteiskunta, politiikka) ja tasojen (esim. ihmiset, media, valtiot) kontakteihin Viron ja Suomen välillä. Opiskelija tuntee aihetta käsittelevää tutkimusta ja kulttuurituotantoa. Hän pystyy kriittisesti tarkastelemaan julkisen keskustelun keskeisiä diskursseja.

Maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi. Kurssia ei järjestetä joka vuosi.

Kurssi käsittelee Viron ja Suomen välistä rajat ylittävää toimintaa eri tasoilla (esim. ihmiset, kansalaisyhteiskunta, kulttuuri-instituutiot, valtiolliset toimijat). Kurssin ajallinen kehys yltää neuvostoajan lopusta nykypäivään. Kurssiaineistona käytetään mm. kulttuurituotantoa ja eri tahojen julkista keskustelua, joka tarjoaa mahdollisuuden analysoida menneiden ja nykyisten kontaktien lisäksi rajat ylittäviä tulevaisuudennäkymiä.

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Kurssimateriaalit ja yksityiskohtaiset ohjeet jaetaan opiskelijoille kurssin Moodle-alustan kautta.

Mika Waltari, Totuus Virosta, Latviasta ja Liettuasta. WSOY 2008

Mati Graf, Heikki Roiko-Jokela. Vaarallinen Suomi : Suomi Eestin kommunistisen puolueen ja Neuvosto-Viron KGB:n silmin. Minerva 2004.

Ants Oras. Viron kohtalonvuodet. Useita painoksia.

Jaan Siiras (=August Annist). Viro neuvostokurimuksessa. WSOY 1942

Martti Turtola. Presidentti Konstantin Päts : Viro ja Suomi eri teillä

Martti Turtola. Kenraali Johan Laidoner ja Viron tasavallan tuho 1939-1940. Otava 2008

Kulle Raig. Pitkä matka lähelle: naapuriksi vapaa Viro . K&K kirjastus 2011

Kulle Raig. Sateenkaaren värit. Lennart Meren elämä ystävien silmin. Ajatus 2001

Pekka Lilja, Kulle Raig. Urho Kekkonen ja Viro Minerva 2006

Juhani Salokannel. Sielunsilta. Suomen ja Viron kirjallisia suhteita 1944-1988 SKS 1988

Juhani Salokannel. Sivistystahto. Jaan Kross, hänen teoksensa ja virolaisuus, WSOY, 507 s., Juva 2008

Pekka Lilja. Positiivisen sankarin tulo neuvostovirolaiseen romaaniin: tausta ja toteutus. Jyväskylän yliopisto, 1980

Heikki Rausmaa. Tuglaksen tuli palaa. SKS 2007

Heikki Rausmaa. ”Kyllä kultuurin nimissä voi harrastella aika paljon”. Suomen ja Viron poliittiset suhteet keväästä 1988 diplomaattisuhteiden solmimisee elokuussa 1991.

Pekka Lehtonen: Tehtävä Tallinnassa : Neuvostopropagandaa ja itsenäisyysinnostusta. Into 2016

Suullinen ja kirjallinen palaute ja vertaispalaute; pienryhmätyöskentely ja itsenäinen työskentely; reflektointi.

Arviointi: Kurssin aikana suoritetut tehtävät ja lopputyö.

Kurssilla opiskelijat suorittavat luentojen jälkeen kirjallisen tentin ja kirjoittavat referaatin valitusta aiheesta.

Opintojakso on mahdollista suorittaa myös kirjatenttinä; tentittävistä kirjoista ja referaatin aiheesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Virolaisen kulttuurin yliopistonlehtori Sigrid Kaasik-Krogerus