Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.2.2020 at 09:00 - 3.3.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso on valinnainen suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelman opiskelijoille. Opintojaksosta vastaa suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma.

Opintojakso on tarjolla myös muiden opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille (osallistujamäärä rajoitettu).

Viron historia.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Viron ja Suomen historian pääpiirteet ja on perehtynyt Viron ja Suomen kanssakäymiseen kautta aikoja. Hän tuntee”Suomen sillan” tärkeät henkilöt ja osaa arvioita ja esitellä heidän työtään.

Opiskelija tuntee aihetta käsittelevän kirjallisuuden ja tietää, mistä saa löytää uutta tietoa ainesta.

Opintojakso suoritetaan maisteriopintojen 1. tai 2. vuoden aikana. Opintojakso järjestetään mahdollisuuksien mukaan kevätlukukaudella.

Opintojaksossa perehdytään Viron ja Suomen suhteiden historiaan 1900.- 2000. luvulla. Tutustutaan historialliseen taustaan, yhteisiin hankkeisiin kirjallisuudessa, kulttuurissa ja sivistyselämässä sekä kummankin maan poliittisen historian eri vaiheisiin. Luodaan yleiskatsaus heimoaatteen historiaan, Viron ja Suomen suhteisiin ja ongelmiin Neuvostovallan aikana sekä nykyiseen yhteistyöhön ja tämän alan tärkeimpiin tutkimuksiin.

Suositeltava kirjallisuus referaatin aineksena:

Viraallista politiikkaa, epävirallista kanssakäymistä. Suomen ja Viron suhteiden käännekohtia 1860-1991. Heikki Roiko-Jokela ym. Atena kustannus oy 1997.

Juhani Salokannel. Sielunsilta. Suomen ja viron kirjallisia suhteita 1944-1988. SKS 1998

Suomi ja Viro – yhdessä ja erikseen. Toim. Kari Immonen ja Tapio Onnela. Turun yliopisto, 1998

Mati Graf, Heikki Roiko-Jokela. Vaarallinen Suomi : Suomi Eestin kommunistisen puolueen ja Neuvosto-Viron KGB:n silmin. Minerva 2004.

Kultuurisild üle Soome lahe. Eesti-Soome akadeemilised ja kultuurisuhted 1918-1944. Toim. Sirje Olesk. EKM 2005.

Heikki Rausmaa. Tuglaksen tuli palaa. SKS 2007

Seppo Zetterberg. Kulttuuria ja kumouspuuhia: Helsingin virolaisyhteisö 1900-luvun alussa. SKS 2013

Seppo Zetterberg. Jüri Vilmsin kuolema : Viron varapääministerin teloitus Helsingissä 13.4.1918. Otava 1997

Ants Oras. Viron kohtalonvuodet. Useita painoksia.

Jaan Siiras (=August Annist). Viro neuvostokurimuksessa. WSOY 1942

Erkki Tuomioja. Häivähdys punaista. Hella Wuolijoki ja hänen sisarensa Salme Pekkala vallankumouksen palveluksessa. Tammi 2006

Erkki Tuomioja. Jaan Tõnisson ja Viron itsenäisyys. Tammi 2010

Martti Turtola. Presidentti Konstantin Päts : Viro ja Suomi eri teillä

Martti Turtola. Kenraali Johan Laidoner ja Viron tasavallan tuho 1939-1940. Otava 2008

Kulle Raig. Pitkä matka lähelle: naapuriksi vapaa Viro . K&K kirjastus 2011

Pekka Lilja, Kulle Raig. Urho Kekkonen ja Viro Minerva 2006

Pekka Lilja. Positiivisen sankarin tulo neuvostovirolaiseen romaaniin: tausta ja toteutus. Jyväskylän yliopisto, 1980

Pekka Lilja. Eino Leino ja Viro: tutkimus Eino Leinon virolaisaiheisesta tuotannosta ja hänen suhteestaan Viroon, sen kirjallisuuteen ja kirjailijoihin Jyväskylän yliopisto, 1981

Toivo Kuldsepp. Suomen siltaa rakentamassa : Viron kirjallisuuden esittely ja vastaanotto Suomessa. SKS 1986

Henni Ilomäki. Tartto : kirjailijan kaupunki . SKS 2003

Aino Kallas. Tähdenlento. Virolaisen runoilijattaren Koidulan elämä. Otava 1915, 1936

Aino Kallas. Nuori Viro. Muotokuvia ja suuntaviivoja. Otava 1918

Muistelmia ja päiväkirjoja:

Friedebert Tuglas. Muistelmia vuosilta 1895-1910. SKS 1986.

Aino Kallas. Päiväkirjat vuosilta 1907-1915; vuosilta 1916-1921. Useita painoksia.

Hella Wuolijoki. Koulutyttönä Tartossa 1901-1904. W&G 1972

Martti Haavio. Nuoruusvuodet . Kronikka vuosilta 1906-1924. WSOY 1999

Eeva Niinivaara. Yhä paistaa sama aurinko. Elämää nuoruuteni Eestissä ja Suomessa. Toimittanut Hannu-Pekka Lappalainen. Otava 1988

Erika Nivanka. Soome lahe kahel kaldal. Mälestused. Tallinn 2002, 2010

Kulle Raig. Sateenkaaren värit. Lennart Meren elämä ystävien silmin. Ajatus 2001

Luennot ja keskustelut Viron ja Suomen suhteita kuvailevan kirjallisuuden pohjalla; ryhmätöitä; referaattien kirjoittamista ja esitystä.

Kirjallinen tentti ja pitkä referaatti. Arvosteluasteikko 0-5.

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena; Opiskelijat suorittavat luentojen jälkeen kirjallisen tentin ja kirjoittavat perusteellisen referaatin yhdestä suositellusta kirjasta (6-7 sivua).

Kirjatentti on mahdollinen. Opiskelija lukee suositellusta kirjallisuudesta 2-3 kirjaa (noin 600 sivua) ja suorittaa kirjallisen tentin. Lisäksi hän kirjoittaa perusteelisen referaatin yhdestä kirjasta. Kirjoista tulee sopia etukäteen lehtorin kanssa.