Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso on valinnainen suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelman opiskelijoille. Opintojaksosta vastaa suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma.

Opintojakso on tarjolla myös muiden opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojakson jälkeen opiskelijalla on perustiedot Viron historiasta ja kulttuurista Virossa neuvostovallan aikana. Opiskelija tuntee neuvostomiehityksen eri vaiheet ja kulttuurielämän säännöt niillä aikoilla. Opiskelija tuntee asianomaisen kirjallisuuden ja osaa luonnehtia neuvostokulttuurin erinomaisia piirteitä (sensuuri ja kielletyt arkistot).

Maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi. Opintojaksoon soveltuva kurssi järjestetään tarpeen mukaan kevätlukukaudella.

Opintojakso antaa yleiskatsauksen Viron kulttuurielämään neuvostovallan aikana (vuodet 1940-1941 ja 1944-1991). Pääpaino on kirjallisuudessa, mutta neuvostokulttuurin pääpiirteisiin ja sen järjestelmän toimintaan perehdytään kokonaisvaltaisesti.

Mika Waltari, Totuus Virosta, Latviasta ja Liettuasta. WSOY 2008

Lauri Vahtre. Absurdin suurvalta: elämää neuvostojärjestelmässä;

Ants Oras. Viron kohtalonvuodet. Viron kansan vaiheet vv.1939-1944;

Juhani Salokannel. Sivistystahto. Jaan Kross, hänen teoksensa ja virolaisuus. sivut 59-119;

Kaiken takana oli pelko: Miten Viro menetti historiansa ja miten se saadaan takaisin. Toim. Sofi Oksanen, Imbi Paju;

Neljä päivää Virossa. Kulttuurimatkailijan kirja. Toim. Eva Lille ja Juhani Salokannel.

Suullinen ja kirjallinen palaute ja vertaispalaute; pienryhmätyöskentely ja itsenäinen työskentely; reflektointi.

Arviointiasteikko 0-5.

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena; Opiskelijat suorittavat luentojen jälkeen kirjallisen tentin ja kirjoittavat referaatin valitusta aiheesta.

Opintojakso on mahdollista suorittaa myös kirjatenttinä; mutta sitten vaaditaan opiskelijan ja opettajan tapaamista ja erikseen sopimista tentittävistä kirjoista ja referaatin aiheesta.