Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kurssi antaa yleiskuvan sosiaalisen median mahdollisuuksista tiedeviestinnässä ja oman asiantuntijuuden rakentamisessa.

Kurssin tavoitteena on antaa yleiskuva digitaalisen median mahdollisuuksista tiedeviestinnässä ja oman asiantuntijuuden rakentamisessa sekä tarjota konkreettisia työkaluja ja apuvälineitä tiedeviestinnän toteuttamiseksi digitaalisessa mediassa. Kurssilla keskitytään harjoitusten kautta avaamaan ajankohtaisia teemoja tiedeviestinnän kentällä. Keskeinen tavoite on kurssin osallistujan henkilökohtaisen “tiedeviestintäsuunnitelman” laatiminen ja käytännön toteuttamistyökalujen haltuunotto. Toteuttamistapa on käytännönlähtöinen: yksilöllisten ja ryhmissä tehtävien harjoitusten kautta opitaan hyödyntämään sosiaalisen median palveluja tiedeviestinnän alustana.

Huom! Kuvaus-kenttään alla siirtyneet englanninkieliset tekstit tulevat automaattiseti väärin jostakin WebOodin syövereistä eivätkä siis pidä paikkaansa.

Enrol
19.10.2017 at 09:00 - 8.11.2017 at 23:59

Interaction

Kurssin oppimisalustana käytetään Yammer-palveluun luotua verkostoa.

Timetable

Ensimmäinen lähiopetuspäivä 8.11. sekä koontipäivä 8.12. ovat kaikille pakollisia. Iltasessiot 15.11. ja 22.11. ovat atk-luokassa pidettäviä työpajoja, jotka voi halutessaan suorittaa myös itsenäisesti.

DateTimeLocation
Wed 8.11.2017
10:15 - 17:45
Wed 15.11.2017
16:15 - 18:45
Wed 22.11.2017
16:15 - 18:45
Fri 8.12.2017
12:15 - 15:45

Conduct of the course

Yksilö- ja ryhmätehtävät, henkilökohtainen lopputyö. Lopputehtävänä opiskelija toteuttaa henkilökohtaisen viestintäprojektin verkossa (vapaavalintainen, ”luova” tapa viestiä omasta erityisosaamisalueestaan sosiaalista mediaa hyödyntäen sekä raportti projektista).

Description

Valinnainen. Opintojakso on tarjolla HY:n kaikkien jatkokoulutusohjelmien opiskelijoille (ensisijaisesti Tiedeviestinnän opintokokonaisuuteen valituille).

2. periodi

Luennot sekä yksilö- ja ryhmätyöt. Kurssi toteutetaan osittain verkossa.

Opintojaksosta vastaava opettaja: Esa Väliverronen