Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Ohjelmoinnin perusteet 5 Cr Lecture Course 4.9.2018 - 16.10.2018
Ohjelmoinnin perusteet 5 Cr Lecture Course 14.1.2019 - 14.1.2019
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Introduction to Programming 5 Cr General Examination 6.6.2018 - 6.6.2018
Introduction to Programming (U) 5 Cr General Examination 20.4.2018 - 20.4.2018
Introduction to Programming 5 Cr General Examination 19.1.2018 - 19.1.2018
Ohjelmoinnin perusteet 5 Cr Lecture Course 15.1.2018 - 15.1.2018
Introduction to Programming (U) 5 Cr General Examination 1.12.2017 - 1.12.2017
Ohjelmoinnin perusteet 5 Cr Lecture Course 5.9.2017 - 17.10.2017

Target group

Tietojenkäsittelytieteen aineopintojen pakollinen opintojakso. Avoin kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille.

Prerequisites

Opintojaksolla ei ole esitietovaatimuksia.

Timing

Pääaineopiskelijat suorittavat opintojakson ensimmäisen syksyn ensimmäisessä periodissa.

Opintojakso järjestetään syys- ja kevätlukukaudella periodeissa 1 ja 3.

Activities and teaching methods in support of learning

Opintojakson pääpaino on ohjelmoinnissa. Ohjelmointi tapahtuu ohjelmointiympäristössä, joka tarjoaa mahdollisuuden ohjelmointitehtävien automaattiseen tarkastamiseen.

Syyslukukaudella järjestettävällä opintojaksolla on viikoittaiset luennot (2h / viikko). Kevään opintojakso on luennoton. Opintojaksolla on viikoittain palautettavat harjoitustehtävät sekä kolme konekoetta. Sekä syksyllä että keväällä järjestettävällä opintojaksolla on pajatoimintaa, mihin osallistuminen on suositeltavaa. Pajassa opiskelijat tekevät opintojakson harjoitustehtäviä ja saavat tukea opintojakson aiemmin käyneiltä opiskelijoilta sekä opintojakson henkilökunnalta. Opintojaksolla on toisesta viikosta lähtien myös pariohjelmointitehtäviä, joita tehdään pajassa parin kanssa.

Study materials

Opintojaksolla on käytössä verkkomateriaali. Verkkomateriaalissa on tarvittaessa linkkejä lisämateriaaleihin.

Assessment practices and criteria

Opintojakson arvostelu perustuu kolmeen koneella tehtävään konekokeeseen sekä ohjelmointitehtäviin. Opintojakson aktiviteeteista voi saada yhteensä korkeintaan 100 pistettä.

Kokonaisarvostelussa ohjelmointitehtävien painoarvo on 55 pistettä ja konekokeiden painoarvo on 45 pistettä. Ohjelmointitehtäviä on 7 sarjaa ja konekokeita on 3. Opintojakson viimeisestä konekokeesta tulee saada vähintään puolet pisteistä opintojakson läpäisemiseksi.

Ensimmäinen konekoe käsittelee viikkoja 1-2, toinen konekoe viikkoja 1-4 ja kolmas konekoe viikkoja 1-7.

Pariohjelmointiin osallistumisesta saa lisäpisteitä pisteen viikkoa kohden.

Recommended optional studies

Opintojakson jälkeen suoritetaan opintojakso Ohjelmoinnin jatkokurssi (TKT10003).

Completion methods

Kurssimuotoiset toteutukset eivät vaadi läsnäoloa opiskelijalta, mutta läsnäolo on suotavaa. Opintojaksosta järjestetään yleistenttejä, joissa opintojakson sisällön voi tenttiä kokonaisuutena.