Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Ohjelmoinnin perusteet 5 Cr Lecture Course 14.1.2019 - 3.3.2019
Introduction to Programming (U) 5 Cr General Examination 29.4.2019 - 29.4.2019
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Introduction to Programming 5 Cr General Examination 23.1.2019 - 23.1.2019
Introduction to Programming (U) 5 Cr General Examination 5.12.2018 - 5.12.2018
Introduction to Programming 5 Cr General Examination 5.9.2018 - 5.9.2018
Ohjelmoinnin perusteet 5 Cr Lecture Course 4.9.2018 - 16.10.2018
Introduction to Programming 5 Cr General Examination 6.6.2018 - 6.6.2018
Introduction to Programming (U) 5 Cr General Examination 20.4.2018 - 20.4.2018
Introduction to Programming 5 Cr General Examination 19.1.2018 - 19.1.2018
Ohjelmoinnin perusteet 5 Cr Lecture Course 15.1.2018 - 15.1.2018
Introduction to Programming (U) 5 Cr General Examination 1.12.2017 - 1.12.2017
Ohjelmoinnin perusteet 5 Cr Lecture Course 5.9.2017 - 17.10.2017

Target group

Tietojenkäsittelytieteen perusopintojen pakollinen opintojakso. Avoin kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille.

Prerequisites

Opintojaksolla ei ole esitietovaatimuksia.

Timing

Pääaineopiskelijat suorittavat opintojakson ensimmäisen syksyn ensimmäisessä periodissa.

Opintojakso järjestetään syys- ja kevätlukukaudella periodeissa 1 ja 3.

Activities and teaching methods in support of learning

Opintojakson pääpaino on ohjelmoinnissa. Ohjelmointi tapahtuu
ohjelmointiympäristössä, joka tarjoaa mahdollisuuden
ohjelmointitehtävien automaattiseen tarkastamiseen.

Syyslukukaudella järjestettävällä opintojaksolla on viikoittaiset
ei-pakolliset luennot (2h / viikko). Kevään opintojakso on luennoton.
Sekä syksyllä että keväällä järjestettävällä opintojaksolla on
pajatoimintaa, missä opiskelijat tekevät opintojakson harjoitustehtäviä
ja saavat tukea niiden tekemiseen opintojakson aiemmin käyneiltä
opiskelijoilta sekä opintojakson henkilökunnalta.

Study materials

Opintojaksolla on käytössä verkkomateriaali, joka sisältää tarvittaessa
linkkejä lisämateriaaleihin. Verkkomateriaalin ensimmäinen osa
julkaistaan ennen kurssin alkua ja sitä täydennetään kurssin edetessä.

Assessment practices and criteria

Opintojakson arvostelu perustuu harjoitustehtäviin sekä kurssin lopussa
järjestettävään tenttiin.

Recommended optional studies

Opintojakson jälkeen suoritetaan opintojakso Ohjelmoinnin jatkokurssi (TKT10003).

Completion methods

Kurssimuotoiset toteutukset eivät vaadi läsnäoloa opiskelijalta, mutta
läsnäolo on suotavaa. Opintojaksosta järjestetään lisäksi yleistenttejä.
Näissä opintojakson sisällön voi tenttiä kokonaisuutena, ja näihin
osallistuminen ei vaadi kurssin harjoitustehtävien tekemistä.