Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 Cr Lecture Course 11.3.2019 - 5.5.2019
Advanced Course in Programming 5 Cr General Examination 10.4.2019 - 10.4.2019
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Advanced Course in Programming 5 Cr General Examination 30.1.2019 - 30.1.2019
Advanced Course in Programming 5 Cr General Examination 21.11.2018 - 21.11.2018
Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 Cr Lecture Course 30.10.2018 - 11.12.2018
Advanced Course in Programming 5 Cr General Examination 6.9.2018 - 6.9.2018
Advanced Course in Programming (U) 5 Cr General Examination 20.6.2018 - 20.6.2018
Advanced Course in Programming 5 Cr General Examination 6.4.2018 - 6.4.2018
Advanced Course in Programming 5 Cr Lecture Course 12.3.2018 - 6.5.2018
Advanced Course in Programming (U) 5 Cr General Examination 26.1.2018 - 26.1.2018
Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 Cr Lecture Course 31.10.2017 - 5.12.2017

Target group

Tietojenkäsittelytieteen perusopintojen pakollinen opintojakso. Avoin kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille.

Prerequisites

Kurssilla oletetaan kurssin Ohjelmoinnin perusteet (TKT10002) aihealueiden hyvä tuntemus.

Timing

Pääaineopiskelijat suorittavat opintojakson ensimmäisen syksyn toisessa periodissa.

Opintojakso järjestetään syys- ja kevätlukukaudella periodeissa 2 ja 4.

Activities and teaching methods in support of learning

Kurssin pääpaino on ohjelmoinnissa. Ohjelmointi tapahtuu ohjelmointiympäristössä, joka tarjoaa mahdollisuuden ohjelmointitehtävien automaattiseen tarkastamiseen.

Syyslukukaudella järjestettävällä kurssilla on viikoittaiset luennot (2h / viikko). Kevään kurssi on luennoton. Kurssilla on viikoittain palautettavat harjoitustehtävät. Sekä syksyllä että keväällä järjestettävällä kurssilla on pajatoimintaa, mihin osallistuminen on suositeltavaa. Pajassa opiskelijat tekevät kurssin harjoitustehtäviä ja saavat tukea kurssin aiemmin käyneiltä opiskelijoilta sekä kurssihenkilökunnalta.

Study materials

Kurssilla on käytössä verkkomateriaali. Verkkomateriaalissa on tarvittaessa linkkejä lisämateriaaleihin.

Assessment practices and criteria

Kurssin arvostelu perustuu sekä ohjelmointitehtäviin että kokeeseen.

Recommended optional studies

Kurssin aikana voi suorittaa kurssin Tietokoneen toiminta (TKT10005). Kurssin jälkeen suoritetaan kurssit Tietokantojen perusteet (TKT10004) ja Tietorakenteet (TKT20001).

Completion methods

Kurssimuotoiset toteutukset eivät vaadi läsnäoloa opiskelijalta, mutta läsnäolo on suotavaa. Kurssista järjestetään yleistenttejä, joissa kurssin sisällön voi tenttiä kokonaisuutena.