Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 4.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 4.9.2019
12:15 - 13:45
Wed 11.9.2019
12:15 - 13:45
Wed 18.9.2019
12:15 - 13:45
Wed 25.9.2019
12:15 - 13:45
Wed 2.10.2019
12:15 - 13:45
Wed 9.10.2019
12:15 - 13:45
Wed 16.10.2019
12:15 - 13:45
Wed 30.10.2019
12:15 - 13:45
Wed 6.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 13.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 20.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 27.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 4.12.2019
12:15 - 13:45
Wed 11.12.2019
12:15 - 13:45
Wed 15.1.2020
14:15 - 15:45
Wed 22.1.2020
14:15 - 15:45
Wed 29.1.2020
14:15 - 15:45
Wed 5.2.2020
14:15 - 15:45
Wed 12.2.2020
14:15 - 15:45
Wed 19.2.2020
14:15 - 15:45
Wed 26.2.2020
14:15 - 15:45

Description

Opintojaksosta vastaa kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma. Opintojakso kuuluu vaihtoehtoisena opintokokonaisuuteen Käännöstiede ja kääntäminen, joka on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.
Opintojaksoa ei järjestetä kaikissa kielissä.

Kulloisenkin kieliparin toisen kielen (muun kuin suomen) perusopinnot. Opetustapahtumassa jossa käännetään tanskasta ja/tai norjasta suomeen tai ruotsiin, edellytetään lisäksi tanskan ja/tai norjan kurssin suorittamista tai vastaavaa kielitaitoa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida lähtötekstejä kääntämisen kannalta ja kääntää niitä kieliparissaan kulloisenkin toimeksiannon vaatimusten mukaisesti. Käännöksissään opiskelija osaa kiinnittää huomiota kieliparinsa erikoispiirteisiin niin kontrastiivisuuden kuin idiomaattisuuden kannalta, samoin käännöstensä viestinnällisyyteen ja toimivuuteen.

Kandidaattiopintojen 2. tai 3. vuosi.
Maisteriopintojen 1. vuosi.
Järjestetään joko syys- tai kevätlukukaudella.

Opiskelija tekee kieliparissaan käännösharjoituksia itsenäisesti ja ryhmässä. Hän tutustuu keskeisiin perinteisiin ja sähköisiin apuvälineisiin sekä kääntäjän tiedonhakuun. Jaksoon kuuluu kurssikirjallisuuteen nojaavia tehtäviä, joissa opiskelija analysoi niin lähtö- kuin kohdetekstiä rakenteen, teksti- ja tyylilajin, kohderyhmän sekä kulttuurisen ja yhteiskunnallisen kontekstin näkökulmasta.Käännössuunta vaihtelee kieliparikohtaisesti: opintojaksossa voidaan kääntää sekä suomeen että suomesta tai vain toiseen suuntaan. Käännössuunta ilmoitetaan opetustapahtumatietojen yhteydessä.

Kieliparikohtainen kirjallisuus ilmoitetaan opetustapahtumatietojen yhteydessä.

Suulliset ja kirjalliset käännösharjoitukset, käännösanalyysit, tuntikeskustelut ja vertaispalaute.

Arviointi perustuu sekä aktiiviseen osallistumiseen että osaamistavoitteiden saavuttamiseen tähtäävien oppimistehtävien jatkuvaan arviointiin ja palautteeseen.
Arvosteluasteikko 0 - 5.

Lähiopetus (pakollinen läsnäolo).

Kieliparikohtainen vastuuhenkilö.