Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 26.8.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 2.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 9.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 16.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 23.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 30.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 7.10.2019
12:15 - 13:45
Mon 14.10.2019
12:15 - 13:45
Mon 28.10.2019
12:15 - 13:45
Mon 4.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 11.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 18.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 25.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 2.12.2019
12:15 - 13:45
Mon 9.12.2019
12:15 - 13:45

Description

Opintojaksosta vastaa kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma
Opintokokonaisuus, johon kuuluu: Maisteriohjelman syventävät opinnot (käännös- ja tulkkausviestinnän opintosuunta, ammattikääntäminen ja -tulkkaus.

Pakollinen

Opintojakso on tarjolla vain kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman opiskelijoille.

25 op aineopintoja kanditutkinnon opintosuunnassa (kielessä).

Suositellaan opintojakson TRA-Y301 Johdatus käännös- ja tulkkaustieteeseen suorittamista ennen tai samaan aikaan tämän opintojakson kanssa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot ammattikääntämisestä prosessina ja käännöksestä prosessin tuloksena. Opiskelija osaa käyttää soveltuvia apuvälineitä ja tuottaa eri tekstilajeja ja -tyylejä edustavia käännöstekstejä, jotka ovat idiomaattisia ja kieliasultaan moitteettomia. Lisäksi hän osaa analysoida tekstejä kontrastiivisesti. Hän osaa perustella käännösratkaisujaan suullisesti ja/tai kirjallisesti ja hänellä on hyvät tiedot suomen oikeakielisyydestä sekä kielen- ja tekstinhuollosta. Opiskelija tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämisalueensa kääntäjän kompetenssien eri osa-alueilla. Opiskelija osaa ottaa vastaan ja antaa palautetta sekä itsenäisesti muokata tekstejään palautteen perusteella.

Maisteriopintojen ensimmäinen vuosi. Järjestäminen vaihtelee kieliparin mukaan; yleensä syyslukukausi.

Opintojaksolla omaksutaan kääntäjän kieli-, kulttuuri-, tiedonhaku- ja teknisiä kompetensseja käytännön harjoitusten kautta. Opintojaksolla käännetään eri aihepiirejä, tekstilajeja ja -tyyppejä edustavia tekstejä suomeen. Työskentelyssä painotetaan tekstianalyysin, käännösteorioiden perusasioiden ja monipuolisen tiedonhaun soveltamista ongelmanratkaisuun ja tutustutaan kääntämisen teknisiin apuvälineisiin.

Sovitaan kursseittain ja vuosittain.

Käännösharjoitusten tekeminen itsenäisesti ja ryhmissä. Suullinen ja kirjallinen palaute ja vertaispalaute. Käännösharjoitusten ja -prosessien reflektointi.

Arviointi perustuu tehtäviin ja aktiiviseen osallistumiseen kokonaisuutena ja se sidotaan kunkin kurssin alussa läpikäytyihin tavoitteisiin.

Arviointi asteikolla 0 - 5.

Lähiopetus (pakollinen läsnäolo).

Kieliparikohtainen vastuuhenkilö.