Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 6.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 13.1.2020
14:15 - 15:45
Mon 20.1.2020
14:15 - 15:45
Mon 27.1.2020
14:15 - 15:45
Mon 3.2.2020
14:15 - 15:45
Mon 10.2.2020
14:15 - 15:45
Mon 17.2.2020
14:15 - 15:45
Mon 24.2.2020
14:15 - 15:45
Mon 9.3.2020
14:15 - 15:45
Mon 16.3.2020
14:15 - 15:45
Mon 23.3.2020
14:15 - 15:45
Mon 30.3.2020
14:15 - 15:45
Mon 6.4.2020
14:15 - 15:45
Mon 20.4.2020
14:15 - 15:45
Mon 27.4.2020
14:15 - 15:45

Description

Opintojaksosta vastaa kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma. Opintojakso kuuluu maisteriohjelman syventäviin opintoihin (käännös- ja tulkkausviestinnän opintosuunta, ammattikääntäminen ja tulkkaus). Jakso on tarjolla vain kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman opiskelijoille.

Vaihtoehtoinen.

Vähintään 25 op aineopintoja kulloisenkin kieliparin toisessa kielessä (muu kuin suomi).

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot ammattikielistä, ammattiviestinnästä ja ammattikielten kielenhuollosta ja tutkimuksesta sekä hyvä tietämys yleiskielisen kääntämisen ja erikoisalakääntämisen välisistä eroista ja yhtäläisyyksistä. Opiskelija tuntee oman kieliparinsa käännösviestinnässä keskeisten erikoisalojen termistöä ja tekstilajeja. Itsenäisessä työskentelyssään hän osaa soveltaa erikoisalakääntämisen, kuten alakohtaisen tiedonhaun ja keskeisten apuvälineiden käytön, perusperiaatteita.

Maisteriopintojen 1. vuosi. Opintojakson järjestäminen vaihtelee kieliparin mukaan.

Opintojaksolla analysoidaan käsiteltävien erikoisalojen tekstejä ja harjoitellaan erikoisalakääntämistä. Oppimistehtävät perustuvat luentoihin ja kurssikirjallisuuteen, johon opiskelijat perehtyvät itsenäisesti.
Opintojaksossa käsiteltävät erikoisalat ovat tavallisesti laki ja hallinto, kauppa ja talous, lääketiede ja luonnontieteet sekä tekniikka ja teollisuus, mutta alavalikoima voi vaihdella kieliparikohtaisesti, samoin käännössuunnat. Kieliparikohtainen toteutus kuvataan opetustapahtumatiedoissa.

Kieliparikohtainen kirjallisuus ilmoitetaan opetustapahtumatietojen yhteydessä.

Luennot, käännösharjoitukset ja -analyysit, tuntikeskustelut, vertaispalaute ja itsearviointi.

Arviointi perustuu sekä aktiiviseen osallistumiseen että oppimistehtäviin. Arviointi asteikolla 0 - 5.

Lähiopetus (pakollinen läsnäolo).

Kieliparikohtainen vastuuhenkilö.