Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 26.8.2019 at 23:59

Description

Opintojaksosta vastaa Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma. Jakso on vaihtoehtoinen opintojakso maisteriohjelman syventävissä opinnoissa (A. Käännös- ja tulkkausviestintä - Käännös- ja tulkkausasiantuntijuuden syventäminen - Laki ja hallinto).

Jakso on tarjolla vain kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman opiskelijoille.

Ammattikääntäminen suomeen ja Ammattikääntäminen suomesta. Erikoisalakääntämisen perusteet -opintojakson suorittamista suositellaan. Kieliparin ruotsi ja suomi osalta edellytetään, että opintojakso Julkishallinnon tekstien kääntäminen on suoritettuna (käännöskurssivaihtoehto).

Kääntäjän ja tulkin sanastotyö

Kääntämisen ja tulkkauksen tietotekniikka

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa yleisellä tasolla kieliparinsa kielialueiden oikeusjärjestelmistä. Opiskelija tuntee erikoisalan tekstilajien ominaispiirteitä, osaa kääntää yksin ja käännöstyöryhmän jäsenenä erikoisalan tekstejä ja käyttää tiedonhaku- ja hallintataitoja sekä soveltaa tässä termityöskentelyn perusperiaatteita.

1. tai 2. opiskeluvuosi.

Järjestäminen vaihtelee kieliparin mukaan, yleensä syyslukukaudella (1. ja 2. periodi).

Opintojakson aikana käännetään tekstejä lain erikoisalalta yksin ja kääntäjäryhmän osana käyttämällä erilaisia työkaluja, painettuja ja sähköisiä tietolähteitä, tietokantoja ja termipankkeja sekä tehdään muita tehtäviä, jotka tukevat erikoisalakääntäjän taitojen kehittymistä, kuten termitöitä ja taustoittavia tiedonhakutehtäviä.

Käännössuunta vaihtelee kieliparikohtaisesti: Oikeusalan tekstien kääntäminen I -opintojaksossa voidaan kääntää sekä suomeen että suomesta tai vain suomeen, missä tapauksessa Oikeusalan tekstien kääntäminen II -opintojaksossa käännetään vain suomesta. Käännössuunta ilmoitetaan opetustapahtumatietojen yhteydessä.

Kirjallisuus ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Opintojakso sisältää luento-osuuksia sekä itsenäisesti tai pienryhmissä tehtäviä käännösharjoituksia ja muita oppimistehtäviä. Käännöksiä käydään läpi kieliparikohtaisissa ryhmissä opettajan johdolla. Suullinen ja kirjallinen palaute sekä vertaispalaute pienryhmissä.

Arviointi perustuu käännöstehtäviin, termitöihin, erikoisalan tiedonhallintaan perustuviin tehtäviin ja tuntiaktiivisuuteen. Jatkuva arviointi asteikolla 0 - 5.

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Pakollinen läsnäolo.

Kieliparikohtainen vastuuhenkilö.