Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 6.1.2020 at 23:59

Description

Opintojaksosta vastaa Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma. Jakso on vaihtoehtoinen opintojakso maisteriohjelman syventävissä opinnoissa (A. Käännös- ja tulkkausviestintä - Käännös- ja tulkkausasiantuntijuuden syventäminen - Laki ja hallinto).

Jakso on tarjolla vain kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman opiskelijoille.

Ammattikääntäminen suomeen.

Käännös- ja tulkkausasiantuntijuuden syventämisen Lain ja hallinnon muut opintojaksot tukevat hyvin Europpan unionin tekstien kääntämisen opintojaksoa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvä yleiskuva Euroopan unionin toimelimistä sekä EU:n käännöstoimesta. Hän osaa etsiä tietoa Euroopan unionin internet-sivuilta, hakea virallisesti hyväksyttyjä käännöksiä ja suhtautua kriittisesti löytämiensä tekstien ja termien luotettavuuteen. Hän osaa myös soveltaa hakemaansa tietoa omiin opintojaksossa suoritettaviin ammattimaisiin käännnöstehtäviinsä. Lisäksi opiskelija osaa jakaa työtaakkaa ryhmätoimeksiannoissa, myös monikielisissä opiskelijaryhmissä. Opiskelija ymmärtää EU-tekstien erityisluonteen (mm. kieliversion käsite, tekstin poliittisen luonteen huomioonottaminen käännösratkaisuissa, kieliasun tärkeys).

Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella, periodeilla 3 ja 4

Käännöstehtävien ja niiden valmistelun/analyysin kautta opintojaksossa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

  • Euroopan unionin instituutiot ja toiminta
  • Euroopan unionin käännöstoimi
  • EU-tekstien ja niiden kääntämisen erityispiirteet

Kurssin opettajat ilmoittavat kirjallisuudesta erikseen.

Opetusmenetelminä voidaan käyttää käännöstehtävien lisäksi muun muassa seuraavia työmuotoja:

  • luento-opetus
  • lukutehtäviä ja niihin liittyviä kirjallisia kysymyksiä
  • ryhmätyömuotoisia esitelmiä

Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen sekä opintojaksolla annettujen oppimistehtävien (mm. kriittisen tiedonhaun, käännösten laadun sekä ryhmätöissä toimimisen) arvosteluun.

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena, jossa on pakollinen läsnäolo. Kurssin suoritus arvioidaan tuntiaktiivisuuden ja annettujen oppimistehtävien pohjalta.