Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 26.8.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
10:15 - 11:45
Tue 17.9.2019
10:15 - 11:45
Tue 24.9.2019
10:15 - 11:45
Tue 1.10.2019
10:15 - 11:45
Tue 8.10.2019
10:15 - 11:45
Tue 15.10.2019
10:15 - 11:45
Tue 29.10.2019
10:15 - 11:45
Tue 5.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 12.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 19.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 26.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 3.12.2019
10:15 - 11:45
Tue 10.12.2019
10:15 - 12:45

Description

Opintojaksosta vastaa Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma. Opintojakso on vaihtoehtoinen kaikille Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman opiskelijoille. Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Auktorisoiduista kääntäjistä annetun lain edellyttämät teoreettiset opinnot, jotka hankitaan suorittamalla opintojakso Auktorisoitu kääntäminen I.

Opiskelija osoittaa käytännössä toimivansa auktorisoituja kääntäjiä koskevan lain ja asetuksen mukaisesti. Lisäksi hän osaa toiminnassaan soveltaa muita laillisesti pätevien asiakirjojen laadintaa ohjaavia ammattiyhteisön sääntöjä. Opiskelija osaa kääntää auktorisoidun kääntäjän toiminnan kannalta keskeisiä asiakirjoja. Hän osoittaa auktorisoidun kääntämisen kannalta riittävää ammattitaitoa siten kuin auktorisoidun kääntäjän tutkinnon perusteissa edellytetään.

Maisteriopintojen 2. opiskeluvuosi. Opintojaksoa vastaava kurssi järjestetään kerran lukuvuodessa tai joka toinen vuosi kieliparista riippuen ja se on kahden periodin mittainen.

Työkielisuunnan kannalta keskeisten asiakirjalajien kääntäminen. Laillisesti pätevien käännösten laatiminen. Opintojakso suoritetaan omassa kieliparissa toiseen suuntaan tai toisessa kieliparissa kuin Auktorisoitu kääntäminen I.

Hietanen, Kaarina 2005. Virallinen kääntäjä paljon vartijana. Ammattitoiminnan ja auktorisointimenettelyn yhteensovittamisen haaste.

Opintojakso pitää sisällään luento-osuuksia ja itsenäistä työskentelyä. Opiskelijoiden käännöksiä käydään läpi ryhmässä opettajan johdolla.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5. Opintojakson arvosanaan vaikuttavat opiskelijan suoriutuminen annetuista tehtävistä ja loppukoe, joka arvioidaan auktorisoidun kääntäjän tutkinnon perusteiden mukaisesti.

Opintojakso koostuu harjoitustunneista, ja se toteutetaan lähiopetuksena. Opintojaksoon liittyy kotitehtäviä, jotka ovat käännöstehtäviä. Pakollinen läsnäolo.