Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 6.1.2020 at 23:59

Messages

Elina Billhardt

Published, 30.3.2020 at 15:18

Kurssilla ei ole lähiopetusta. Opetus järjestetään verkko-opetuksena Moodlessa.
https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=37122

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 13.1.2020
12:15 - 13:45
Mon 20.1.2020
12:15 - 13:45
Mon 27.1.2020
12:15 - 13:45
Mon 3.2.2020
12:15 - 13:45
Mon 10.2.2020
12:15 - 13:45
Mon 17.2.2020
12:15 - 13:45
Mon 24.2.2020
12:15 - 13:45
Mon 9.3.2020
12:15 - 13:45
Mon 16.3.2020
12:15 - 13:45
Mon 23.3.2020
12:15 - 13:45
Mon 30.3.2020
12:15 - 13:45
Mon 6.4.2020
12:15 - 13:45
Mon 20.4.2020
12:15 - 13:45
Mon 27.4.2020
12:15 - 13:45

Description

Opintojaksosta vastaa Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma. Opintojakso on vaihtoehtoinen Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman opiskelijoille. Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Ammattikääntäminen suomesta.

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee erikoisalan tekstilajien ominaispiirteitä, osaa kääntää yksin ja käännöstyöryhmän jäsenenä erikoisalan tekstejä ja käyttää tässä tiedonhaku- ja hallintataitoja sekä soveltaa termityöskentelyn perusperiaatteita.

Opintojaksoa vastaava kurssi järjestetään kerran lukuvuodessa ja se on kahden periodin mittainen. Järjestäminen riippuu kieliparista.

Opintojakson aikana käännetään erikoisalan tekstejä yksin ja/tai kääntäjäryhmän osana käyttämällä erilaisia painettuja ja sähköisiä tietolähteitä sekä tehdään muita tehtäviä, jotka tukevat erikoisalan kääntäjän taitojen kehittymistä, kuten termitöitä ja taustoittavia tiedonhakutehtäviä.

Opintojaksossa käännetään suomesta, jos Kauppa ja talous I -jaksossa on käännetty vain suomeen. Opintojakson voi suorittaa myös toisessa kieliparissa.

Kurssin oppimateriaali on pääosin kurssin verkko-oppimisympäristössä.

Opintojakso pitää sisällään luento-osuuksia ja itsenäistä työskentelyä. Oppimistehtäviä käydään läpi ryhmässä.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5. Opintojakson arvosanaan vaikuttavat opiskelijan suoriutuminen annetuista tehtävistä ja aktiivisuus oppitunneilla.

Opintojakso koostuu harjoitustunneista, ja se toteutetaan lähiopetuksena. Opintojaksoon liittyy kotitehtäviä, jotka ovat käännöstehtäviä ja erilaisia oppimistehtäviä. Pakollinen läsnäolo.

Kieliparikohtainen vastuuhenkilö.